Testimonials

 

Udtalelser fra danske kursusdeltagere:


Branding af bestyrelsesmedlemmer: Fin kombination

"Et fint kursus med en fin kombination af strategiske overvejelser og praktiske råd.

Jeg var i tvivl om bestyrelsesarbejdet var noget for mig, da jeg mødte op på kurset.

På kurset fik jeg præcist den information, der skulle til for at træffe beslutningen.

Det var relevant at høre de to indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne
Sanna Suvanto-Harsaae og Rigmor Zobel."

Kirsten Anker Sørensen
Direktør
POLFOTO Du "genopdager" dig selv

"En fantastisk dag, hvor fokus er præcis på emnet, og hvor du som deltager "genopdager" dig selv. Du får inspiration til at markedsføre dig selv og dine kompetencer og nogle særdeles brugbare redskaber til konkrete handlinger. Jeg bruger også erfaringerne fra kursusdagen i mit arbejde med at formidle kvinder til lederstillinger og bestyrelsesposter, idet jeg kan give de mange gode råd videre, når kandidaterne skal præsentere deres talent på den mest optimale måde. Alle kandidater sidder inde med specielle kompetencer, men i dag er det af afgørende betydning at kunne synliggøre og præsentere såvel faglig viden som personlige egenskaber; dette giver kursusdagen "Personlig Branding" nøglen til."

Aase Hoeck, 
Head-Hunter 
Karrierekvinder.dk
www.karrierekvinder.dk


Personligheden synliggjort på en ny måde

"Jeg har deltaget i to dages seminaret "Iværksætter branding", og er nu i stand til at synliggøre min personlighed på en ny måde.

Jeg har efterfølgende brugt mine færdigheder på Iværksættere – der lige har fået deres momsnummer – for eksempel ved at fortælle, hvad DANA´s varemærke eller brand er. Og derefter sige til medlemmet, "du skal også have klarlagt dit varemærke".

Responsen er, efter lidt eftertænksomhed, "ja, det skal jeg". Vi arbejder på at kunne give vore medlemmer med kurser i synlighed. Skulle det værste ske og Finanskrisen får skabt flere ledige, er det vore medlemmer blandt de selvstændige, der allerbedst klædt på til at møde dén udfordring."

Grethe Breum 
Regionschef, cand jur. 
DANA - De selvstændiges A-kasseTingene faldt på plads

"Det var med stor glæde, at jeg deltog i iværksætter branding-kurset.

I løbet af denne weekend faldt mange ting på plads, således at jeg nu har et godt billede af, hvad jeg skal gøre, inden jeg går igang til marts."

Kim Larsen 
www.regnskabspiloten.dk
Charlottenlund
Utroligt berigende

"Det var utrolig berigende at arbejde målrettet og fokuseret med ressourcer, suverænitet og værdi, og få sparring og input fra dygtige interesserede mennesker, hvor alles mål var at alle skulle finde det bedste frem i sig selv, og alle skal blive en succes.

Det kan være svært at sætte ros på sin egen suverænitet, og det kan også være svært at "turde" sætte ord på ens liv om 15 år, men det giver et overblik over muligheder og ressourcer, og gør arbejdet med at finde den rette vej derhen noget mere overskuelig.

Jeg gik fra kurset med meget mere klarhed over hvordan jeg skal nå mine mål, og der var luget ud i uhensigtsmæssige opfattelser og snørklede omveje."

Rikke Thuesen 
Parterapeut
sexolog

 

Alle har brug for viden om personlig branding

"Personlig Branding. Har jeg brug for det? Var mit umiddelbare spørgsmål inden kurset.

To intensive dage med topmotiverede mennesker, der alle ønskede at give af et godt hjerte, ud fra filosofien om, at "hvad du giver er hvad du får".

Peter Horn er en mand med ikke kun et budskab, men en mission. At få mennesker på vej til at forstå, at det ikke er nok at være god eller ”den bedste”, hvis verden ikke ved det.

Derfor er personlig branding værktøjet til at kommunikere dine fortræffeligheder ud til den undrende verden.

Mit svar, efter kurset er, at personlig branding har alle brug for viden om. Fordi du bliver brandet, om du er bevidst om det eller ej. Så du kan ligeså godt være proaktiv og dermed bestemme din egen branding."

Stig Løvstad
Adm. direktør
Nurse-Inc.

 

Optimerede potentialet

”Peter Horns sparring om min personlige branding – min kernekompetence, vision, strategi og taktik – er yderst professionel og visionær og har langt oversteget mine forventninger.

Jeg kan stærkt anbefale det til andre, der ønsker at optimere udnyttelsen af sit potentiale."

Birgitte Thorup
Ledelsesrådgiver
Business Improvement

 

 

 

Stigende markedsværdi

"Jeg synes at kursusprogrammet i personlig branding har bidraget til:

a. At sætte fingeren på det væsentlige (suveræne) og arbejde dette 
    endnu mere frem. 
b. At forstå vigtigheden af netværk, medier og kommunikationen i 
    den forbindelse. 
c. At sætte dagsorden frem for blot at deltage i den. 
d. At igangsætte færdigheder til at skrive artikler.

Derfor er mit samlede udbytte en klart stigende og oplevet markedsværdi."

Bo Hansen
HD, MBA akademiingeniør 
Direktør for ITECA

 

Energi til sejr

"Kurset hos Peter Horn & Co. i "Personlig branding” 22.-23. januar 2005 var en spændende rejse ind i mig selv og min holistiske omgivelse. Allerede efter de første sessioner var jeg ikke i tvivl om, at den bedste virksomhed jeg kan ”åbne” er ”Mig A/S”.

Peter har inspireret mig og gav et værktøj til at sammensmelte de mange tilgange, der kan påvirke ens liv til en helhed og et værktøj til at lægge mit liv i et strategisk perspektiv.

Tesen er, at succesfulde mennesker kendetegnes af en dynamisk brandkultur, der forankret i ens egne værdigrundlag er en velfungerende præference for udviklingen af alle type relationer.

Således kunne jeg nemt med udgang i mine kerneværdier og -potentiale, lægge strategien for at synliggøre mig og opbygge "et navn og en reputation".

Men ikke nok med det, så gav kursets deltagere mig en stærk følelse af, at jeg er en vinder.

”Energi til sejr” er nu min punchline! Så hold øje med mit navn - med det følger energien til sejr."

Anna Jøns
Kompetencechef
CSC Scandihealth

 

Rart at være i rum uden jantelov

"Jeg tror den investerede tid langsomt, men sikkert, vil vise sig meget værdifuldt. Jeg føler, jeg har flyttet mig som person og det har gjort nogle ting tydelige og præcise om min fremtoning. Mit brand er mere klart og det vil jeg kunne bruge til noget. Jeg syntes, det var rart at være sammen med nogle mennesker i et rum, hvor janteloven ikke var gældende i en hel weekend. Vi var meget meget forskellige og netop det gjorde, at vi flyttede os endnu mere end en flok selvbekræftende egocentrikere ville have gjort. "

Thomas Böhme 
Direktør for sikkerhed og kvalitet 
Banedanmark

 

Det var en fuldblods fornøjelse !

"I min virkelighed som stifter og direktør i nystartet virksomhed, har det været af afgørende betydning at deltage i Personlig Branding. En ting er at forstå betydningen af kommunikation. En anden og langt mere brugbar viden er at kende mekanismerne, relatere dem til egen core business og vide hvornår det er relevant at 'sprede det glade budskab'. Tre overordentligt gode og udbytterige ting at tage med hjem - på to dage. Yderst givtigt og meget anvendeligt!"

Ole Ørum 
Direktør 
Master Vision

 

Klædt på til at overskride grænser

"Perfekt start til mit nye job. For første gang i min karriere har jeg udarbejdet en personlig handlingsplan for hvordan jeg bevidst synliggør mig selv i virksomheden og dens omverden. Ved hjælp af værktøjerne kombineret med inspirationen fra kursuslederen og sparringen i gruppen bliver man ”klædt på” til at overskride ens hidtidige grænser."

Camilla Münter 
Markedschef 
DIEU A/S

 

Tankevækkende proces, der flytter grænser

"Det er ikke nok selv at kende sin personlige varedeklaration - pakkens forside skal også sælges. Firmaets værdier præsenteres bedst gennem den enkelte medarbejder - personal branding er altså corporate matter og ikke en Rambo-disciplin. Jeg var solgt på ideen inden jeg deltog, men kurset holdes meget enkelt og deltagerne bliver udfordret af hinanden - det er en yderst tankevækkende proces, der flytter grænser - også på mig, der i det daglige helst lever uden!"

Bjarne Brynk Jensen 
Consul & Trade Commissioner 
Danmarks Eksportråd 
Royal Danish Consulate General 
Toronto, Canada

 

Præcisering og målretning

”Kurset i Personlig Branding giver naturligvis en række værktøjer om, hvordan den danske medieverden ser ud. Det vigtigste udbytte af kurset ligger dog i: - overvejelserne og præciseringen af personlige målsætninger - og handlingsplaner, som indgår som et centralt element i kurset. Debatten og sparringen på kurset har klart givet mig både en præcisering og større målrettethed i mine personlige handlingsplaner.” 

Ria Andersen 
Cand. scient. pol. 
Senior Account Manager 
SAP

Synliggørelse af budskab og mission

”Kurset har været en perfekt optakt til en konkret PR-køreplan og en stor hjælp til at konkretisere og synliggøre mit budskab og min mission i forbindelse med mit job som Corporate Relations Director på CBS.- Man bliver positivt presset til at få helt styr på aspekterne omkring pr, både før under og efter at budskabet er cirkuleret til medierne. - At finde den helt rigtige vinkel til sit budskab, der passer til mediebilledet netop nu, var en vigtig øvelse. - Derudover var medspil og modspil deltagerne i mellem på kurset godt og velfungerende. - Der blev givet meget konkrete og kompetente indspark både fra deltagere og undervisere.”

Marisa Rud 
Director 
Corporate Relations 
CBS/Handelshøjskolen i København

Eye opener i synliggørelse

”Kurset var en 'eye opener' i forhold til hvilke virkemidler, man skal bruge, når man ønsker at: 
- synliggøre sig selv, 
- sit firma, 
- produkt 
- eller brand. 
Der var god mulighed for dialog og sparring mellem deltagerne og oplægsholder. Det bevirkede, at de personlige oplæg blev diskuteret godt igennem og konkretiseret. Resultatet og udbyttet at forløbet har været stort, inspirerende og givtigt.” 

Tina Lunde 
SIS Hum., cand. merc. 
Adm. projektchef 
ACNielsen AIM

Mere bevidst om egne kvaliteter

”Kurset hos Peter Horn & Co. i "Personlig branding”, har givet mig:
- større selvtillid 
- og mod på at prøve grænser af. 
- Jeg er blevet mere bevidst om mine kvaliteter 
- og om, hvorledes jeg kan synliggøre mig i forhold til bestemte mål og grupper.” 

Pia F. Warming 
Cand.merc.int., CEMS MIM

Udbytte af kursus i Personlig Branding i Sverige

Udtalelser fra svenske deltagere:

 

 

Att sätta upp personliga mål och hur jag skall nå dessa

"Personal Branding var en mycket bra kurs som framför allt lärde mig att sätta upp personliga mål och hur jag skall nå dessa. Den lärde mig också att fokusera på det som är viktigt när det gäller media-hantering och även hur jag förmedlar idéer internt i företaget.

Yvonne Sörensen
VD
Svenskt Tenn AB
 

Tack för att jag fick dessa verktyg

"När man som jag, söker nya utmaningar är det nödvändigt att reda ut "kaoset" man har i huvudet. Tack för att jag fick dessa verktyg, som var nödvändiga för mig, för att gå vidare och sikta högre än vad jag kanske hade tänkt."

Lena Edberg
fd Kassachef
Svensk Kassaservice AB
 

 

 

 

Interaktionen mellan kursledare och deltagare var fantastisk

"Mycket givande analays av den egna personliga profilen. Att först komma fram till hur jag själv och min omgivning ser på mig och sedan göra upp en strategi för vad jag vill bygga vidare på och vad jag vill förändra.

Vid kursens slut har jag med mig en plan, ett konkret verktyg, för hur detta ska gå till.

- Kursen bygger mycket på muntliga och skriftliga övningar, något som gav väldigt bra resultat.

Interaktionen mellan kursledare och deltagare var fantastisk."

Camilla Svensson
Brand Group Manager
Gallaher Sweden AB

Uanset niveau anbefaler jeg dette kursus/workshop.

"I mit arbejde går en stor del af tiden til at hjælpe mine klienter med image- og fremtoningsspørgsmål. Desværre havner jeg selv i katagorien ”skomagerens børn går med smadrede sko”.

Min egen varemærkeudvikling har ikke fået så meget opmærksomhed de seneste år. Det var meget givende og interessant at få hjælp til at definere et nutidsbillede af og en målsætning for mit personlige varemærke samt tænke igennem, hvordan man mest effektivt kommer dertil.

Uanset på hvilket niveau man kunne tænke sig at arbejde med sit personlige varemærke, anbefaler jeg at man deltager i netop sådan et kursus/workshop."

Kim Berg
VD, Nordinform Marketing & Management AB VD, KonichiWa Records AB                  

 

 

Att behandla mig själv som ett starkt varumärke

"Jag fick en sådan otrolig aha-upplevelse både av boken och kursen - att behandla mig själv som ett starkt varumärke på samma sätt som jag behandlar starka varumärken i mitt marknadsförings arbete framstod som en självklarhet. Tanken hade aldrig slagit mig innan men det är ju självklart att ett varumärke - person eller produkt - ska ha ett tydligt budskap, veta var det är på väg, ha en mediaplan och faktiskt få lov att ta tid och resurser i anspråk. Kursen var ett utmärkt startskott både för insikten och för planen. Och otroligt inspirerande!"

Hélène Barnekow,
Marketing Director Ericsson Mobile Communication, Lund, och General Manager för Global Product Planning, Sony Ericsson Mobile CommunicationKonsultationer: Internationale resultater

"Jeg arrangerede for nogle år siden en stor konference "Future Friday" i Oslo med Peter Horn, som foredragsholder og Personlig Branding som et af emnerne i NHO's Female Future-aktiviteter, som jeg initierede og som skulle skaffe flere kvindelige medlemmer i de store norske selskabers bestyrelser. Det var en stor succes for de 200 deltagere - og efterfølgende har jeg benyttet Peters ekspertise om personlig branding - ikke alene i Danmark og Norge, men også internationalt."


"Jeg har lært at sætte fokus på mine budskaber, og det har bl.a. bragt mig på forsiden af Sunday Times Magazine og resulteret i interviews til The Guardian og Der Spiegel samt medier i bl.a. Japan, USA, Canada, det meste af Europa og Australien."

"Personlig branding skal tjene et formål. Derfor er jeg kun på, når jeg har noget på hjerte og skal fremme bestemte budskaber og mærkesager. Det internationale kendskab betyder bl.a., at jeg er blevet en efterspurgt rådgiver, taler og forelæser i internationale fora om min kernekompetence, kvinder og ledelse"

Benja Stig Fagerland 
Direktør, forfatter 
TalentTuning

Copyright©2000-2009 Kontakt: Webmaster