Sådan brander man sig selv

Personer, der er i stand til at gennemføre personlig branding i eller uden for deres egen organisation opnår større gennemslagskraft – og dermed øget mulighed for at indfri deres karrieremæssige og personlige ambitioner. Det skriver ledelsesrådgiveren Peter Horn i sin nye bog Personlig branding. Personlig branding handler om at vurdere sit potentiale, fastlægge en strategi, knytte kontakter med de rette sparringspartnere og opnå den ønskede synlighed både i og udenfor organisationen.

Af Thomas H. Hansen

Personer, der er i stand til at gennemføre personlig branding i eller uden for deres egen organisation opnår større gennemslagskraft – og dermed øget mulighed for at indfri deres karrieremæssige og personlige ambitioner. Personlig branding er blevet et buzz-ord inden for det sidste stykke tid, men en kort definition kunne være at fremstå optimalt ift. de omgivelser i og udenfor ens organisation, der har betydning for ens karrieremuligheder. For de fleste er det ikke ambitionerne, men implementeringen, der halter.

Definer dig selv som brand
Første skridt på vejen mod en vellykket personlig branding er at definere sig selv som brand – Hvem er jeg? - Hvordan bidrager jeg til mine omgivelser? – Hvem vil jeg gerne være? Og sammenfatte resultatet i en punchline med maksimalt fem ord, der karakteriserer ens værdier. Så har man fastslået, hvad man vil arbejde ud fra.

Dernæst bliver det tid til at udarbejde en strategiplan, der indeholder målene for ens personlige branding – hvor det konkrete formål med den personlige branding fastlægges sammen med en tidshorisont for dets implementering.

Husk de interne medier i strategiplanen
Strategiplanen bør også indeholde overvejelser om hvilke strategier, der kan bruges til at opnå den ønskede synlighed. Har man i forvejen alle de nødvendige kompetencer, der skal til for at f.eks. optræde i medierne, eller ville det være rart med en professionel sparringspartner til at pudse talegaverne og selvtilliden af, inden man skal optræde for en større forsamling? Hvilket univers er der at synliggøre sig i, og er der nogen bestemt målgruppe, som man gerne vil have i tale?

I bogen Personlig branding skelnes der mellem interne og eksterne synlighedsaktiviteter – der har hver deres fordele og ulemper – og mellem eksponering i medier i og udenfor organisationen. Virksomhedernes interne medier som f.eks. personaleblade har i mange tilfælde fået en for stedmoderlig behandling, da de kan være springbrættet til de store medier, hvis man forstår at bruge dem rigtigt.

---
Personlig branding
af Peter Horn
Indb. 272 sider

---
Kan bestilles her:
http://www.borsensforlag.dk