Personlig branding i psykologiafhandling

Personlig branding er også ved at være et fænomen, der påkalder sig psykologers
interesse. Således også på Roskilde Universitet, hvor psykologistuderende i en afhandling har beskæftiget sig med emnet - ud fra bl.a. Peter Horns bøger og tolkninger.


Det er indenfor de seneste årtier blevet mere og mere almindeligt, at også mennesker brander sig selv. Her er det vigtigt at skelne imellem almindelig social anerkendelse af en person og branding. Selvom
en person er anerkendt viden om for sine mange gode egenskaber og altså har et godt ry og
omdømme, er det ikke ensbetydende med, at han er god til at brande sig selv. Der er altså en bevidst stillingtagen og handling forbundet med det at være et brand. (...) I sin bog, ”Top of Mind – en håndbog
i personlig branding”, skriver virksomhedsrådgiveren og forfatteren Peter Horn:

”Personlig branding handler ikke overraskende om din personlighed. Vores forudsætninger er ved at
være så ens, at det, der adskiller os mest, netop er vores personlighed. At have sociale færdigheder
har enorm betydning for, hvorledes vores muligheder i karrieren og for at opnå en fair behandling udvikler sig. Det er imidlertid ikke nok at melde sig ind i ”flinkeskolen” og så prøve at nå sine mål ved
at være føjelig og bøjelig. De fleste vil opleve, at de som elever af ”flinkeskolen” vil blive udnyttet af andre og til tider også vil blive brugt som dørmåtter af de personer, der er fokuserede og målrettede
på deres karriere” (Horn, 2007:34).

Horns definition af personlig branding lyder således:
”Personlig branding er den offentlige gengivelse af din personlighed og dine færdigheder i den
udformning, der fremmer dine mål bedst muligt.”
(Horn, 2007:35).

Det er også denne definition, vi vil bruge i dette projekt. I denne definition ligger også implicit en
interaktiv mellem den person, der ønsker at brande sig selv, og omverdenen. Personen er afhængig af
omverdenen, for at kunne skabe en reaktion og gengivelse og heri ligger vel også hele årsagen til
begrebet: at man vil gøre indtryk på andre mennesker eller vinde dem over på sin side. Vinde dem
som kunder eller tilhængere. Horn ser det ligefrem som en nødvendighed, at brande sig selv, hvis man ikke ønsker blot at lade stå til og blive defineret af andre uden selv at have indflydelse, alt imens
konkurrenterne overhaler én indenom. Han tager udgangspunkt i et citat af Julius Cæsar:

”I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være.” (Horn, 2007:7).

Dette citat antyder, ikke mindst anvendt i denne kontekst, at man til alle tider har været optaget og
gjort brug af fænomenet branding, om end under andre navne. Mennesker har til alle tider gjort en dyd
ud af at promovere sig selv, men de afgørende forskelle fra dengang og til vores moderne tidsalder,
er det utal af muligheder og forudsætninger vi har til vores rådighed.

---
Læs mere:
www.karriereledelse.dk