Personlig branding:
Flere kvinder bestemmer over andre kvinders synlighed

Det er ikke kun de børsnoterede selskaber i Norge, der øger andelen af kvinder i deres bestyrelser. Trenden slår også ud i mediebranchen, hvor andelen af kvindelige redaktører er øget med syv procent til 24 procent i Norsk redaktørforening. Kvinder også fremtrædende i det danske og svenske mediebillede.

Det har stor betydning for kvinders personlige branding, at et stigende antal kvinder bliver redaktører og mediechefer. Ved at være synlige i egne rækker sandsynliggør de kvinder som rollemodeller i relation til erhvervsliv, det offentlige og politik - og afdramatiserer dermed køn i forhold til ledelse. i Norge har det således klart hjulpet, at der nu er vedtaget en lov, hvorefter de børsnoterede selskaber skal have min. 40 procent af hvert køn i deres bestyrelser. Og i Danmark og Sverige har det ligeledes betydning, at flere kvinder indtager ledende positioner i medieverdenen - fordi det åbner mulighed for flere kvinder at komme til orde.

 Koncernchef Lisbeth Knudsen -Det Berlingske Officin

Det konstaterer ledelsesrådgiver Peter Horn, der er den førende ekspert i Norden på emnet personlig branding med bøgerne "Personlig branding", "Brænd igennem", "Top of Mind" - og den ny "Personal Branding", der er undervejs til de engelsksprogede markeder. Han har samtidig - med Benja Stig Fagerland - i bogen "Succespunktet" forsket i, hvorfor nogle kvinder opnår succes, mens andre har svært ved at lykkes i erhvervsmæssige sammenhænge.

Nu 24 procent kvindelige redaktører
I Norge konstaterer NA24 Propaganda: "På ett år har andelen kvinnelige redaktører i Norge økt med sju prosent. Ifølge Norsk redaktørforening hadde foreningen for et år siden 755 medlemmer hvorav 157 var kvinner. Det utgjorde da en kvinneandel på 20,8 prosent. Ett år senere har medlemstallet steget til 787 medlemmer, uten at andelen menn har økt. Per januar 2008 er det 189 kvinnelige redaktører, eller 24 prosent av medlemsandelen."

Flere initiativer
I Danmark er den mest magtfulde kvinde i mediebranchen det Berlingske Officins koncernchef Lisbeth Knudsen - hun er tillige chefredaktør for Berlingske Tidende, og i samme hus findes Anne Knudsen, chefredaktør for Weekendavisen og Pia Fuglsang Bach, redaktør for Berlingske Nyhedsmagasin samt Tina Christel Kristensen på B.T. og Birgitte Bollerup Jacobsen som direktør og chefredaktør på bt.dk. På TV2/Danmark er Mette Eldrup adm. direktør, Ulla Pors Nielsen er chef for DR1 og tidligere chefredaktør og adm. direktør Mette Bock for DR Produktion, gratisavisen 24timer har Marianne Gram som chefredaktør og på Børsen executive er Susanne Tholstrup redaktør. Stort set alle kvinderettede magasiner har kvindelige chefredaktører.

De store landsaviser regionale mediehuse har været bagefter. det gør bl.a. Fyens Stiftstidende noget ved. Mediehusets ledelse opfordrer - ifølge Journalisten - "direkte kvinderne på redaktionen til at komme på banen, hvis de drømmer om at blive ledere. Mediehuset på Fyn har afholdt fyraftensmøder med kvindelige ledere fra DR, DSB og deres egen avis. Resultatet er nu, at 39 kvinder er kommet med i et kvindenetværk i mediehuset. En mentorordning og efteruddannelse bliver næste skridt. Projektet har kun kørt i syv måneder, og den første kvinde har allerede sagt ja til at prøve kræfter med jobbet som chef. Det er 27-årige Michala Dieckmann, journalist og nyhedsvært på Fyens Stiftstidendes radiostation Radio3".

I Sverige er der adskellige kvindelige medieledere og redaktører - således er Gunilla Herlitz chefredaktør og adm. direktør for Dagens Industri og chefen for SVT - en pendant til DR, er Eva Hamilton.

Mangler rollemodeller
Ifølge en analyse fra Dansk Industri blandt knap 1.600 mindre og mellemstore virksomhedsejere (MMV'er) - heraf godt 200 kvinder - "er der for få kvindelige iværksættere og erhvervsledere i Danmark". Syv ud af 10 af de kvindelige ejerledere mener, at kvinders manglende tro på evner og forretningsidéer er grunden til, at der ikke er flere kvindelige ledere og iværksættere.

- Det er bl.a. fordi kvinderne ikke har nok rollemodeller, en manglende fokus i mange af medierne og fordi kvinder ifølge en ny britisk undersøgelse foretrækker at nå målet gennem samarbejde frem for ved konkurrence, som er en meget mandlig karakteristik, konstaterer Peter Horn.

Han fremhæver, at det næste kursus i personlig branding, "Top of Mind", der holdes 10. april i samarbejde med performance coach Dorthe Elsebeth, bl.a. vil fokusere på de problemstillinger, der er i at få eksponering for sine erhvervsmæssige aktiviteter. Se kursusprogrammet her.

---
Læs mere:
www.na24.no/

www.di.dk