Business Branding: Sådan gør du din virksomhed synlig

De fleste virksomheder - store som små - har et enormt potentiale i at fortælle den gode historie om kombinationen af ledere og virksomheder. "Det sker efter principperne i BusinessBranding, som er en videreudvikling af konceptet bag personlig branding," siger ledelsesrådgiver Peter Horn, der i løbet af efteråret kommer med en ny bog om begrebet.

I hundredevis af danske virksomheder får aldrig udnyttet deres markedspotentiale ordentligt, fordi de ikke dyrker synergien mellem karismatiske ledere og interessante organisationer. Det konstaterer Peter Horn, der på baggrund af det store behov for synliggørelse af kombinationen ledere og virksomheder har udviklet den ny synliggørelsesplatform BusinessBranding.

"De fleste virksomheder - store som små - har et enormt potentiale i at fortælle den gode historie om kombinationen af ledere og virksomheder. I den store virksomhed kan virksomhedens kultur, værdier og produkter eller ydelser veje tungest, hvorimod det i den lille virksomhed oftest er lederen, der skal være udgangspunkt for synligheden," siger Peter Horn, der i løbet af efteråret kommer med en ny bog om emnet.

God synlighed er ikke kun massekommunikation. Det er hele spektret af aktiviteter, der kan styrke lederens og virksomhedens position på markedet - og det omfatter også bl.a. møder, netværk, konferencer, kongresser, præsentationer - og fritidsaktiviteter.


Peter Horn - "BusinessBranding kombinerer principperne i personlig branding og corporate branding."

Målet kan være eksternt, men også internt: Lederen udgør over 50 procent af virksomhedens omdømme, og netop dette omdømme har stigende betydning, når virksomheden skal tiltrække og fastholde medarbejdere.

Kendskab opbygger viden
"I dag skal der ikke blot tænkes i segmenter og målgrupper. Der skal også tænkes i meget målrettede budskaber og medier for at nå de rigtige opinionsdannere og beslutningstagere. Ved at udvikle konceptet bag personlig branding i en ny dimension, der i højere grad involverer virksomheden, er der skabt en ny platform for synlighed af kombinationen leder og virksomhed i det samlende begreb BusinessBranding," siger Peter Horn, der selv har anvendt BusinessBranding til at synliggøre sin virksomhed og sine bøger - se presseomtale her .

Han er forfatter til bl.a. "Personlig branding", "Brænd igennem" og "Top of Mind", ligesom han har beskæftiget sig med revitalisering af både personer og virksomheder i bogen "Vision minus status = strategi".

"Ved at være på i mange forskellige sammenhænge - ofte med det samme budskab - kan lederen bidrage til, at der kommer mere fokus på virksomheden. det vigtigste er, at hvert delbudskab tjener et formål, og at indsatsen er vedvarende."

Peter Horn mener, at der er et særligt behov for BusinessBranding hos entreprenører og iværksættere, hvoraf mange aldrig kommer i gang, fordi de giver op i forhold til opgavens kompleksitivitet.

"Det kan være ærgerligt at have brugt et stort beløb på forberedelserne til en spændende virksomhed og så opgive projektet, fordi det vedvarende markedsrettede ikke har været tænkt ind. Man skal gøre sig klart, hvem man vil have som kunder på markedspladsen og hvad disse kunder skal tiltrækkes med, før man begynder at råbe sine budskaber ud."

BusinessBrandings Top-5
Peter Horn har udarbejdet en Top-5 for god BusinessBranding:

1. Lav profil for såvel leder og virksomhed: Hvor supplerer de to parter hinanden bedst
    - og hvor kan der opstå mest synergi i forhold til markedet?
2. Hvad er eksistensberettigelsen i forhold til visionen?
3. Hvorledes etableres en vedvarende strategi til synliggørelse af såvel leder som virksomhed?
4. Hvilke målgrupper er de vigtigste for den samlede indsats?
5. Hvilke medier skal målgrupperne nås igennem - og hvornår?

---
Læs mere:
www.peterhorn.dk