Ledelse: 50% af firmaets omdømme afhænger af toplederen


Virksomhedens øverste leder betyder stadigt mere for dens omdømme - siden 1997 hele 10% mere. Det skaber grund for at vælge en leder, der forstår sig både på corporate personlig branding.

Af Marina Wegge

Ifølge undersøgelsen "Building CEO Capital", foretaget af det internationale PR- og kommunikationsbureau Burston-Marsteller, er 50% af et firmas omdømme direkte forbundet med chefens omdømme. Undersøgelsen er baseret på interviews med 1.040 forretningsfolk om en række emner, der vedrører lederens succes.

Et firmas valg af leder er væsentlig for dets fremtidige succes og positive omdømme. Den direkte forbindelse mellem chefens ydelsesevne og firmaets opfattelse er med sine 50% i 2003 steget med 10% siden 1997. Grunden er, at chefer forventes at tage mere komplicerede beslutninger, i en forholdsvis svag verdensøkonomi og globale uroligheder.

- I USA Europa og Asien spiller den øverste leder en afgørende rolle for, hvordan firmaet opfattes. At chefens omdømme har så stor en effekt, er et klart billede af ledelsens vigtighed for firmaets salg, økonomi og fremtid,, siger Dr. Leslie Gaines-Ross, forfatter til bogen "Ceo Capital: A Guide to Building CEO Reputation and Company Success".

Dr. Leslie Gaines-Ross er research- og marketingchef i Burston-Marsteller, hvor hun udvikler og leder de globale marketingprogrammer. Hun har studeret firmaomdømme i de sidste 25 år.

I dag er den øverste leder synonym med firmaet og en genspejling af firmaet sjæl. Dækningen af toplederne i medierne i Europa er vokset mere end syvdoblet over det sidste årti, og denne mediepersonificering af firmaer ser ud til at fortsætte, fokus på lederen i stedet for på firmaet som sådan.

Ikke nok med intensiv mediedækning
Et godt omdømme bliver dog ikke til ved intensiv medie-dækning alene. Det er vigtigt at være vellidt og respekteret af ansatte, kunder og nøglepersoner - de såkaldte stakeholders. De mest succesfulde ledere har opnået deres succes på grund af ledelsesevner, målrettede vision og stærke karakter.

Der bliver i højere grad lagt vægt på de blødere værdier af ledelse, som f.eks. troværdighed, integritet og evnen til at kommunikere. Selvom der i dag er megen fokus på ekstern synlighed, er det essentielt at chefen starter indefra og først opbygger omdømmet internt. Især med henblik på at skabe et stærkt management team og at være i stand til at motivere og inspirere de ansatte.

- Ledere genkender i stigende grad det faktum, at de er den ultimative talsmand/-kvinde for deres organisation, en refleksion af firmaets brand, samt den officielle "storyteller", når det kommer til at samle trådende fra firmaet fortid, nutid og fremtid, siger Leslie Gaines-Ross.

---
Læs mere:
www.ceogo.dk
www.smartpros.com