Kursus i Personlig branding 22. og 23. januar:
Resultatforbedring på 25-50% inden for to år

Peter Horn & Co. holder sit næste kursus i Personlig branding på Hilton Airport København lørdag 22. og søndag 23. januar 2005. Udbyttet vil typisk være en resultatforbedring på 25-50%, målt på økonomi eller balanced score card.

Man skal regne med at bruge op mod 20% af sit samlede ressourceforbrug på personlig branding for at nå de opstillede mål. Til gengæld skal det af ressourceregnskabet (aktiver, passiver og egenkapital) gerne kunne fremgå, at aktiverne er blevet større ved, at det samlede ressourceforbrug er faldet (fordi man bliver bedre til at få andre til at gå ind i og forpligte sig over for fælles mål og projekter).

Personlig branding er altså en udadrettet handling, der bl.a. har til formål at kunne samle tilhængere og etablere samarbejder og alliancer med andre.

Der kan nu ansøges om optagelse. Ansøgningen skal omfatte rammerne for en karrierestrategi 10-15 år frem, hvorfor man mener, at kurset har relevans - og en CV. Det forudsættes, at deltagere har læst Peter Horns bog "Personlig branding" (Børsens Forlag) - der kan købes på www.borsensforlag.dk eller hos enhver velassorteret boghandel.

Ansøgere vil typisk komme fra mellem og øvre ledelse i private og offentlige virksomheder samt centraladministration og organisationer. På hvert kursus er der også mulighed for at optage indehavere af eller direktører for mindre og mellemstore virksomheder.

En forudsætning for at blive optaget på kurset er, at kandidaten har læst Peter Horns bog "Personlig branding", Børsens Forlag - www.borsensforlag.dk.

Kursusgebyret er 20.000 DKK + moms - og omfatter alle omkostninger fraset transport og evt. overnatning.

Kurset varer 09:00-17:00 lørdag og 10:00-17:00 søndag.

Udbyttet formuleres i udkast til en strategiplan, der omfatter 10-15 år, 7 år, 5, år, 3 år, 2 år, 1 år og 3 måneder. Der udarbejdes samtidig udkast til en implementeringsplan med løsningsudkast til første delmål inden for tre måneder.

Spørgsmål kan rettes til Mette Overby eller Peter Horn, tel. 33 93 32 55 - e-mail: redaktion@peterhorn.dk.

---
Læs mere her:
www.peterhorn.dk