Rådgivere i personlig branding

Kursusprogrammerne og konsultationerne i personlig branding "udvikler deltagernes strategiske brandingplan og dens gennemførelse med respekt for virksomhedens behov og mål". Peter Horn & Co. har certificerede rådgivere i  "Personlig branding", hver med deres tilgang.

Kursusprogrammerne og konsultationerne i personlig branding "udvikler deltagernes strategiske brandingplan og dens gennemførelse med respekt for virksomhedens behov og mål".

Kurserne holdes over to hverdage som internater for virksomheder og organisationer - og som åbne kurser i weekends. Konsultationerne gennemføres i fire sessioner over en måned.

Rekvirér program på info@peterhorn.dk eller på telefon +45 33 93 32 55. Virksomheder og organisationer bedes anføre et af de fire specialer "Executive branding", "Ambassedor Branding", "Performance branding"  eller "Media branding" - eller en kombination heraf. Der holdes et orienterende møde mellem virksomhed/organisation/klient og de involverede rådgivere, før kursusprogrammet eller konsultationen aftales endeligt.