KARRIERE: PERSONLIG BRANDING SOM ÅRETS NYTÅRSFORTSÆT

I tusindvis af danskere har fået øjnene op for, at de skal bruge personlig branding til at synliggøre deres person og færdigheder over for andre for at fungere i sociale, erhvervsmæssige sammenhænge. Det er baggrunden for, at der er kommet mange nye ansigter i medierne i det forløbne år - og trenden vil fortsætte i 2005, siger Peter Horn, forfatter til "Personlig branding", der hører til årets mest omtalte fagbøger til industriens dagblad I Dag.

Danskerne har det skidt med janteloven, og nu skal det være slut: I tusindvis af danskere har i løbet af 2004 fået øjnene op for, at de skal bruge personlig branding til at synliggøre deres person og færdigheder over for andre for at komme videre i karrieren. Det er baggrunden for, at netop personlig branding vil være et nytårsforsæt hos de mange, der vil give karrieren et skub i det nye år. Årsagen er ikke, at danskerne er blevet mere egoistiske. Personlig branding er nemlig en social, erhvervsmæssig aktivitet. Derfor erkender et stigende antal danskere, at de gennem synlighed på arbejdspladsen, i netværk, gennem medierne og hos rekrutteringsfirmaerne må gå sammen med andre om at nå de ønskede resultater.

Det konstaterer Peter Horn, forfatter til "Personlig branding", der hører til årets mest omtalte fagbøger til industriens dagblad I Dag. Han har siden bogen udkom i april holdt kompetenceudviklingsprogrammer i personlig branding i ind- og udland og kan konstatere en stærkt stigende interesse for emnet. Ifølge de foreløbige resultater har deltagerne øget deres - og dermed deres virksomheders - resultater målt på økonomi eller erhvervspræstationer med over 25%."Personlig branding", udgivet på Børsens Forlag, var en af de mest omtalte bøger i 2004.

- Personlig branding handler først og fremmest om at kende sig selv. Ligesom vi kigger efter varedeklarationen på varer, vi ikke kender, når vi køber ind, ser andre også på vores "personlige varedeklaration", når de skal arbejde sammen med eller købe noget af os. Vi kan ikke "sælge" denne vare uden at lave en personlig markedsanalyse og finde frem til andres opfattelse af os. Ligesom vi også må identificere de nøglepersoner, der er vigtige for vores videre karriere. Det handler ikke om kold beregning. Det drejer sig om at få et realistisk billede af sig selv. Og ud fra det blive bedre til at arbejde sammen med andre om et fælles mål.


Personlig branding handler
ikke om kold beregning. Det drejer sig om at få et realistisk billede af sig selv. Og ud fra det blive bedre til at arbejde sammen med andre om et fælles mål, siger Peter Horn, forfatter til "Personlig branding" og adm. direktør for Peter Horn & Co., der rådgiver om branche- og konsekvensrettede fremtidsscenarier og i kommunikation.

Det er også på denne baggrund, at personlig branding i 2005 bliver et fag på det første danske universitet. Roskilde Universitets Center (RUC) har placeret emnet som modul i en ny masteruddannelse i oplevelsesledelse. Uddannelsen skal give nye kompetencer til ledere inden for bl.a. leisure, detailhandel og turisme. Peter Horn arbejder generelt for, at personlig branding bliver et fag på de videregående uddannelser - på linje med bl.a. økonomi, marketing, statsvidenskab og sprog.

Større synlighed
Danske medier har i en årrække været præget af "Tordenskjolds soldater". Men allerede i løbet af 2004 er der kommet mange nye ansigter til i dag- og fagblade, ugeblade, radio og tv samt på internetmedierne. Det skyldes dels, at mange har fået øjnene op for, at medieomtale kan være stærkt fremmende for deres karriere og dels, at de fleste virksomheder ønsker, at medarbejdere i stigende udstrækning kan fungere som ambassadører.

- Personlig branding er et karriereredskab på lige fod medforhandlingsteknik, netværk og mentorer. Bruger man det rigtigt, har man en ide om, hvor man vil hen i sin karriere og sit privatliv, og derved får man større indflydelse på sin egen fremtid. Ved at være synlig, både som person og rent færdighedsmæssigt, har man åbnet op over for omverdenen. Det gør det f.eks. nemmere at få et bedre job, fordi rekrutteringsfirmaerne måske har læst om én - eller fordi lederne af en virksomhed ud fra denne synlighed mener, at man kan være interessant at snakke med. Derfor tilskyndelsen til at lade personlig branding indgå i nytårsforsætterne, siger Peter Horn.

---
Læs mere:
www.idag.dk