Genplacering med personlig branding

Peter Horn & Co. introducerer nu 1:1 genplacering for personer i mellem- og øvre ledelse. Ved personlige konsultationer finder man sine kerneværdier og synliggør dem.

Mange personer i mellem og øvre ledelse er i en vanskelig situation, hvis de mister deres nuværende job og skal finde et nyt: Der findes i dag stort set ikke genplaceringsvirksomheder, der er i stand til at afdække, synliggøre og markedsinitiere disse personers kerneværdier. Genplaceringsvirksomhederne gør et stort arbejde, men deres værktøjer er ofte utilstrækkelige. Derfor handler det alt for ofte om at finpudse et CV og gennem samtaler om at holde modet oppe. Fremfor at præstere en indsats, der synliggør kandidatens muligheder og kompetencer og derved øger mulighederne for en ny position markant.

På den baggrund og med udgangspunkt i Peter Horns succesbog "Personlig branding", der i starten af 2006 kommer i en tredie udgave, introducerer Peter Horn & Co. nu 1:1 konsultationerne "Genplacering med personlig branding". Senere vil genplaceringaktiviteterne også blive lancering som kursusprogammer med op til 12 deltagere.

Peter Horn har udviklet programmet "Genplacering med personlig branding" ud fra sine kursusprogrammer i personlig branding og bogen "Personlig branding", www.borsensforlag.dk.

Find din brandværdi
Personer til genplacering har ofte ikke føling med deres brandværdi. Nogle sætter værdien for højt - og stiler efter urealistiske poster. Andre - og det er oftest de fleste - tror sig mindre værd og ender under niveau. I programmet "Genplacering med personlig branding" arbejdes der med selvet og det værdier - og hvordan det i samspil med andre kan tilføres ny værdi.

Kerneaktiviteterne er:
- Lav den personlige varedeklaration 
- Gennemfør den personlige markedsanalyse 
- Find din suverænitet 
- Definér dine mål ud fra dine ressourcer 
- Beslut dine budskaber og dine medier 
- Etabler eller udbyg dine netværk 
- Lav din strategi for personlig branding 
- Implementer strategiplanen

De fire konsultationer med en uges mellemrum koster 25.000 DKK + moms. De har hver en varighed af 2 timer. Der skal påregnes forberedelse og opgaveløsning mellem den enkelte konsultation. Og det skal understreges, at det er hårdt arbejde, også fordi der skal overskrides professionelle grænser og vaner.

Finansiering: Gennem virksomhed eller i visse tilfælde helt eller delvist tilskud til programmet via AF.

---
Yderligere information: Kontakt Peter Horn, tel. +45 33 93 32 55, e-mail ee@peterhorn.dk eller brev: Peter Horn & Co., Gl. Kongevej 1, DK-1610 København V