MAGT ER ET FORMÅENDE POTENTIALE

Ordet magt kommer fra middelnedertysk ”macht”, med betydningen ”kunne, formå”. Det latinske ord for magt er potentia. Magt er således et potentiale af en persons eller gruppes viljebetingede handlinger.

 

”Magt til hverdagsbrug” handler om at blive bevidst om sit magtpotentiale, primært i erhvervslivet. Det drejer sig om at investere et minimum af magt for at opnå maksimal indflydelse på sin og andres situation. Titlen markerer, at magt ofte skal etableres, fastholdes og udbygges i små og vedvarende doser i hverdagen. 

 

Køb bogen her: https://www.saxo.com/dk/magt-til-hverdagsbrug_peter-horn_hardback_9788790469030

 

I nogle situationer kan magt afgives eller udliciteres; i andre situationer vil selv de mægtigste opleve afmagt.

 

Peter Horn og Nina Ullers definition på magt: ”Magt er et potentiale til at opnå en virkning.

 

Uddelegering af magt ud fra diversitet perspektiveres af, at det i Danmark skønnes kompliceret at uddelegere magt til bestemte grupperinger, så de kan opnå de positioner, de statistisk burde være kvalificerede til. Forfatterne mener gennem deres analyser, at den eneste anvendelige tilgang vil være, at man ud fra at arbejde med den medfødte eller tillærte magt kan gøre sig ligeligt gældende.

 

Udbyttet af  er for deltageren, klienten eller læseren konkret viden om og anvendelse af magt i de universer, hvor det har betydning for den enkelte. ”Magt til hverdagsbrug” rummer konkrete værktøjer til at skabe, fastholde og udbygge de nødvendige magtplatforme ud fra den hensigt eller vision, som oftest vil være udgangspunktet. Peter Horn og Nina Uller anbefaler, at det nok sker gennem modellen for vision, mission, strategi og implementering . i det sammenfattende ord “hensigt”, men at man i gennemførelsen forstår betydningen af det lange seje hverdagstræk.


Horn
& Uller © 2015-17