SAS


KØB BOGEN HER

Om bogen
Bogen om SAS og den turnaround, der reddede Skandinaviens største luftfartsselskab fra konkurs. Bogen perspektiverer og forudsiger en række af de problemer, som Scandinavian Airlines ofte selvforskyldt - på grund af utilstrækkeligt bestyrelses- og ledelsesarbejde -  igen og igen støder ind i. Bogen anviser desuden, hvorledes selskabet atter kan få luft under vingerne.

Perioden 2001-2005 er den mest turbulente, SAS-koncernen har oplevet. Verden og markedet har ændret sig radikalt. Terror, sygdomme og krige har påvirket rejselysten negativt; dereguleringer har intensiveret konkurrencen; strejker har kostet SAS trecifrede millionbeløb; lavprisselskaber har undermineret alle de store nationale selskabers prisstrukturer; og brændstofprisernes himmelflugt har gjort økonomisk planlægning til et hasardspil.

Undervejs har SAS’ eksistensberettigelse været diskuteret både in- og eksternt. Men det er lykkedes SAS at vende den negative spiral. En omfattende turnaround blev iværksat, så SAS i dag kan flyve videre - en omkostningsbesparelse på 14 mia. svenske kroner lettere.

Turnaroundarbejdet gav sig primært udslag i, at enhedsomkostningen (omkostning pr. flystol pr. transporteret km) i perioden faldt med 30 %. Det er tæt på målet og især, hvad der har været forskellen på liv og død for selskabet. Virksomheder er købt til, andre solgt fra og i tusindvis af medarbejdere har forladt SAS. Med interview af koncernledelsen i SAS Group og adgang til interne dokumenter fortæller forfatterne Peter Horn og Jens Wittrup Willumsen om optakten til SAS’ krise og om gennemførelsen af den største turnaround i nordisk luftfartshistorie.

Dramaet indledes allerede forud for stiftelsen af Scandinavian Airlines Systems i 1946. Bogen trækker spor tilbage til fortiden og fortæller historien om, hvordan genialt fremsyn og formidabel ledelse siden den første SAS-flyvning har været blandet med fejlskøn og misledelse.

Bogen kan læses som inspiration til at arbejde med forandring og udvikling. I bogen understreger forfatterne med udgangspunkt i SAS, hvor vigtigt det er, at ledelsen griber hurtig og konsekvent ind, før en virksomhed rammes af en negativ markedsudvikling. Og hvorledes det er muligt at vende udviklingen ved at tilpasse ressourcer, produkter og ydelser, så de er i overensstemmelse med den fremtidige markedssituation.

SAS - Når tiden er vigtigst slutter med, at forfatterne skitserer forskellige fremtidsretninger for både SAS og luftfarten. De konstaterer, at SAS skal bruge sit stærke brand proaktivt og udfylde sin nye rolle i skandinavisk luftfart, hvis det gamle selskab skal holde sig på vingerne. Det er en udvikling, der lløbende afventes med spænding.

Anmeldelser
"Bogen er ikke alene en historie om, hvad der skete i de år, men det er også en bog, hvor læseren kan hente inspiration til på hvilke områder, der skal arbejdes med forandring og udvikling."
Henrik Ørholst, Morgenavisen Jyllands-Posten

"Bogen kan anvendes af erhvervsledere og medarbejdere, der ønsker inspiration til at gennemføre omfattende forandringer i virksomheden."
Lasse Holm Clausen, Berlingske Tidende

"Som inspiration for nok især topledere redegør bogen også for praktiske værktøjer til en sådan 'turnaround'. Her er chancen for et unikt indblik i og en analyse af SAS' erhvervshistoriske udvikling."
Carsten Güllich-Nørby, Lektørudtalelse

AR

Copyright©2000-2013 Kontakt: Webmaster