Oplevelsesledelse i praksis


KØB BOGEN HER

Om bogen
Oplevelsesledelse i praksis - Forord

Det er ikke helt almindeligt, at en rådgivende bestyrelse, selv for et center i oplevelsesforskning og en masteruddannelse i oplevelsesledelse, sammen skriver en bog om emnet for deres fælles aktivitet.

Det er ikke desto mindre tilfældet for de godt 30 medlemmer af advisory board for Center for Oplevelsesledelse og Master i Oplevelsesledelse, der har bidraget til bogen ”Oplevelsesledelse”.

Baggrunden har været, at alle medlemmerne, der har baggrund i forskning, erhvervsliv, den offentlige sektor, organisationer samt kunst og kultur, gennem deres eget udgangspunkt har haft mulighed for at skildre, hvorledes de bruger oplevelsesledelse i deres hverdag. Samtidig er teorien bag oplevelsesledelse gennemgået og sat i perspektiv.

Forudsætningerne for bogen har været, at alle forfatterne har givet deres bud på:

hvad oplevelsesledelse er hvorledes oplevelsesledelse påvirker vores hverdag og markedet hvorledes oplevelsesledelse bedst kan implementeres.

Oplevelsesledelse, der handler om ledelse af oplevelsesøkonomien, har en tiltagende betydning i det nationale, regionale og globale samfund. Oplevelsesøkonomien udgør 7-12 procent af økonomien i de skandinaviske lande og er i vækst. Baggrunden er, at stadigt flere kunder ønsker at få en oplevelse – mental, fysisk eller begge dele – uanset om de shopper, tager medicin, går til en kulturbegivenhed eller skal betale skat. Årsagerne er mange, men generelt søger vi mere end produkter, funktionalitet og service i vores forbrug. Det kan handle om selviscenesættelse, ren eskapisme, om at skabe mening, eller om etik og ansvarlighed både som forbruger og på jobbet. Således drejer oplevelsesledelse sig ikke kun om ”at sælge teddybjørne på en ny måde” – som Build-A-Bear gør det på fremragende vis. Det drejer sig også om at give medarbejderne fælles oplevelser og mening i deres arbejde.

Samtidig er vi nødt til at forholde os til den globale virkelighed. Ikke kun fordi oplevelser er i en global konkurrence, men også fordi vi må forholde os til de globale udfordringer som miljø- og klimaudfordringen, udviklingen i de fattigste lande og det faktum, at vi i dag er 6,7 milliarder mennesker på jorden, hvor vi i 1965 var 3,5 milliarder.

Nogle af forfatterne beskæftiger sig med disse problemstillinger. Andre fortæller, hvorledes de meget specifikt har arbejdet med oplevelsesledelse.

Fælles for forfatterne har været et stort engagement, en stor fortællerglæde og en betydelig indsigt i emnet. En særlig tak til professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet, og til bogens sponsorer.

Roskilde Universitet, 20. oktober 2008

Peter Horn og Jens Friis Jensen

 

 

Anmeldelser
Bogen Oplevelsesledelse: En éner

I en lektørudtalelse for Dansk BiblioteksCenter skriver Jørgen Bartholdy, formand for Bibliotekslederforeningen,
om bogen "Oplevelsesledelse i praksis", at "alle ledere, der ønsker at bruge oplevelse som led i virksomhedsstrategien eller dele af den, kan finde inspiration" i bogen.

Han fremhæver, at "Forfatterne til antologiens forskellige kapitler kommer fra mange forskellige hjørner
af erhvervslivet og den offentlige sektor. ”Center for Oplevelsesledelse” ved Roskilde Universitet er
dog et fælles omdrejningspunkt, og det er da også Jon Sundbo, Peter Horn og Jens Friis Jensen herfra,
der samler og trækker det store læs i bogen. (...) Med forfatternes vidt forskellige baggrund i øvrigt,
bliver alle hjørner af området belyst. En grundig litteraturliste sikrer mulighederne for videre studier,
ligesom et engelsk resume sikre en bred adgang til indholdet. 

Jørgen Bartholdy konstaterer, at "der findes ikke andre bøger, der arbejder med et så klart defineret
begrebsapparat, og tilknytning til det universitære miljø sikrer kvaliteten".

Han konkluderer: "I en række kapitler med afsæt i deres hverdag beskriver en række ledere med
baggrund ”Center for Oplevelsesledelse” ved Roskilde Universitet, hvordan begrebet kan udfoldes i
forskellige forbindelser i forskellige offentlige og private virksomheder."


---
Oplevelsesledelse i Praksis
Peter Horn, Jens Friis Jensen (red)
MOL Forlaget
291 sider - 250 DKK incl. moms
Købes hos:
Basland@ruc.dk


Download kapitel


Copyright©2000-2013 Kontakt: Webmaster