Konsultationer i karriereledelse, karrierespil og branding

Peter Horn har konsultationer i karriereledelse, karrierespil og branding. Konsultationerne henvender sig til personer i mellem- og øvre ledelse samt bestyrelsespersoner, der vil nå nye mål:

1. Karriereledelse

Konsultationerne henvender sig til personer, der ønsker at optimere deres karriereforløb. Det sker ved at definere markedet (indre og ydre muligheder), ressourcer og potentiale, netværk og synlighed.

Programmet, der gennemføres 1:1, tager udgangspunkt i definitionen: "Karriereledelse er, når individet tager ansvaret for og skaber sit professionelle liv. Det sker ved viljen til forandring, erkendelse af ståsted og handling."

Der holdes som udgangspunkt fire konsultationer a  3 timer over 1-2 måneder. Konsultationerne består af:

1. Marked og ressourcer
2. Vision og mission
3. Strategi og implementering
4. Evaluering 

Mellem konsultationerne gennemfører klienten en række bevidsthedsaktiviteter i forhold til de aftalte delmål.

Konsultationsgebyret er 37.500 DKK plus moms. Efterfølgende konsultationer koster 2.500 DKK i timen.

Konsultationerne i karriereledelse tager udgangspunkt i Peter Horns forfatterskab om ledelse, karrierespil, fremtidens markeder og personlig branding. - www.karriereledelse.dk

Kontakt Peter Horn for yderligere information: +45 40 46 78 98 eller +45 33 93 32 55 - e-mail: ee@peterhorn.dk.

2. Karrierespil

Konsultationerne i karrierespil tager udgangspunkt i Peter Horns bog "Karriereledelse" (Børsens forlag 2005- www.karriereledelse.dk). definitionen er: "Karrierespil er ens evne til i samspil med andre at udvikle de strukturer, der fører til opnåelse af et i forvejen fastsat mål."

Programmet, der gennemføres 1:1, tager udgangspunkt i definitionen: "Karriereledelse er, når individet tager ansvaret for og skaber sit professionelle liv. Det sker ved viljen til forandring, erkendelse af ståsted og handling." Det bruger som ledetråd den britiske premierminister Benjamin Disraelis "næst efter at vide, hvornår man skal gribe en chance, er det vigtigste i livet at vide, hvornår man skal give afkald på en fordel."

Der holdes som udgangspunkt fire konsultationer a  3 timer over 1-2 måneder. Konsultationerne består af

1. Marked og karrierespil
2. Mål og medspillere
3. Valg og implementering af spil
4. Evaluering.

Mellem konsultationerne gennemfører klienten en række observations- og erfaringsaktiviteter i forhold til de aftalte delmål.

Konsultationsgebyret er 37.500 DKK plus moms. Efterfølgende konsultationer koster 2.500 DKK i timen.

Konsultationerne i karriereledelse tager udgangspunkt i Peter Horns forfatterskab om karrierespil og revitalisering. - www.karriereledelse.dk

Kontakt Peter Horn for yderligere information: +45 40 46 78 98 eller +45 33 93 32 55 - e-mail: ee@peterhorn.dk.

3. Business branding

Konsultationerne i business branding tager udgangspunkt i Peter Horns bøger "Personal branding" (2008), "Top of Mind" (Gyldendal-Schultz, 2007) "Brænd igennem" (Børsens forlag 2006)  og "Personlig branding" (Børsens forlag 2004)  - www.karriereledelse.dk).  Definitionen er: "Business branding er den offentlige gengivelse kombinationen af din personlighed og din virksomheds værdier i den udformning, der fremmer
de fælles mål bedst muligt."

Programmet, der gennemføres 1:1, har til formål at øge synligheden for klienten in- og eksternt og altid i samspil med virksomheden. Undersøgelser viser, at toplederen i dag udgør over 50 procent af en virksomheds omdømme - og skabelse af omdømme rækker i dag videre til personer i mellemledelse og øvre ledelse. For et stigende antal virksomheder skal synligheden være international og dermed øges kravene til virksomhedens "ambassadører" markant. Synligheden skal imidlertid altid have et formål og den skal derfor tænkes i målgrupper og segmenter.

Der holdes som udgangspunkt fire konsultationer a  3 timer over 1-2 måneder. Konsultationerne består af

1. Vision, målgrupper og budskaber
2. Strategi
3. Implementering
4. Evaluering.

Mellem konsultationerne gennemfører klienten en konkrete, synliggørende aktiviteter i forhold til de aftalte delmål.

Konsultationsgebyret er 37.500 DKK plus moms. Efterfølgende konsultationer koster 2.500 DKK i timen.

Kontakt Peter Horn for yderligere information: +45 40 46 78 98 eller +45 33 93 32 55 - e-mail: ee@peterhorn.dk.

4. Personlig branding

Peter Horn er  med sit omfattende forfatterskab om personlig branding den førende ekspert i Europa - og han har opnået større synlighed end de fleste erhvervsledere i medier i ind- og udland (se uddrag af omtalen her). 

Konsultationerne i personlig branding tager udgangspunkt i Peter Horns bøger "Personal branding" (engelsksproget, 2009-13) og "Personlig branding" (Børsens forlag 2004-09)  - www.karriereledelse.dk).  Definitionen er: "Personlig branding er den offentlige gengivelse af din personlighed og dine færdigheder i den udformning, der fremmer dine mål bedst muligt."

Programmet, der gennemføres 1:1, har til formål at øge synligheden for klienten in- og eksternt og sikre, at klienten i forhold til syn synlighed fungerer optimalt overfor alle typer medier (fra individer og grupper af mennesker, forsamlinger og til massemedier). Det personlige brand spiller i dag en markant rolle for at opnå succes i karriere og forretninger - og jo stærkere brand desto bedre resultater.

Personlig branding er en social aktivitet, hvor man synliggør sin  personlighed og færdigheder overfor andre - efter at have værdisat sit indhold i "den personlige varedeklaration" og vurderet sandheden i sit brand gennem "den personlige markedsanalyse".

Erfaringsmæssigt kan personer, der gennemgår konsultationerne i personlig branding øge deres markedsværdi med min, 25 procent over to år. Det skyldes bl.a., at de bliver i stand til at synliggøre sig på de områder, hvor de er suveræne. de bliver samtidig i stand til at tænke i målgrupper og segmenter.

Der holdes som udgangspunkt fire konsultationer a  3 timer over 1-2 måneder. Konsultationerne består af

1. Vision, målgrupper og budskaber
2. Suverænitet, varedeklaration og markedsanalyse
3. Strategi og implementering
4. Evaluering.

Mellem konsultationerne gennemfører klienten en konkrete, synliggørende aktiviteter i forhold til de aftalte delmål.

Konsultationsgebyret er 37.500 DKK plus moms. Efterfølgende konsultationer koster 2.500 DKK i timen.

Kontakt Peter Horn for yderligere information: +45 40 46 78 98 eller +45 33 93 32 55 - e-mail: ee@peterhorn.dk.Copyright©2000-2013 Kontakt: Webmaster