Royal ledelse: Når prinsen bliver konge
17/08/22
Resumé: Det danske kongehus er i fokus i både dansk og international presse. Baggrunden er prins Henriks ønske om at opnå konge-titlen, hvis han skal føle sig ligeværdig med dronning Margrethe. Der findes fortilfælde i Danmarkshistorien – da prinsesse Louise som efterfølger til den barnløse kong Frederik 7. overdrog tronen til sin mand, prins Christian – den senere kong Christian 9. Der er også en anden løsning, som Danske Spil kunne have interesse i.

Der er fokus på det danske kongehus: Opmærksomheden skyldes, at prins Henrik er utilfreds med sin  manglende ligestilling med hustruen dronning Margrethe og på grund af en udebleven kongetitel ikke mener sig værdig til at blive begravet i samme sarkrofag, når tid er.

Om man skal have et kongehus eller ej drøftes vidt og bredt – og er blevet det i mange år. En af argumenterne for er, at det også i et demokrati er fornuftigt at have nationale samlingsfigurer, der kan repræsentere landet på værdig vis – også i udlandet.

Kan det så ikke lade sig gøre at fastholde værdigheden, kan man naturligvis gøre andre tiltag, der kan brande Danmark i den store verden. Således foreslog Peter Horn i et Efter Deadline program på DR2 med Jes Stein Pedersen som vært om sin bog ”Personlig branding”: ”Hvis det nuværende kongehus klarer sig mindre godt i offentligheden, kunne man overveje at sælge kongehuset til Danske Spil. Så kunne alle danskere have mulighed for at vinde at være konge og dronning for et år ad gangen.”

Ideen blev ikke forfulgt, selv om den uden tvivl ville skabe en masse omtale, glæde VisitDenmark og få masser at turister til landet ved kroningsritualerne. Nok om det: Der findes fortilfælde, hvor en prins er blevet konge i Danmark. Læs bare Wikipedia:

Grundloven af 1849 bestemte indtil videre at Kongelovens regler om tronfølge fortsat skulle gælde. Fra 1830'erne stod det klart at den daværende kongelinje ville uddø med den barnløse Frederik 7. Tronen skulle gå videre til en sidelinje, til prinsesse Louise af Hessen-Kassel (den senere Dronning Louise), som overdrog rettighederne til sin mand Prins Christian, den senere Kong Christian 9. Dette erklærede Kong Frederik 7. i sit såkaldte ''åbne brev af 1846, og det blev bekræftet af stormagterne i London-protokollen af 1852.

Derefter vedtog rigsdagen og Frederik 7. en ny tronfølgelov af 1853 med rent mandlig arvefølge, blandt andet for at tilpasse sig den tyske regel (salisk ret), der ikke tillod kvindelig arvefølge. Lovens formål var blandt andet at undgå forskellige arveregler inden for det danske monarki, så Danmark, Slesvig og Holsten ikke faldt fra hinanden. Arvefølgeproblemet var nemlig en del af striden mellem dansk og tysk i Slesvig og havde været latent under Treårskrigen 1848−50.
---
Læs hele historien fra Wikipedia:
https://da.wikipedia.org/wiki/Folkeafstemningen_om_tronf%C3%B8lgeloven#Historie

Kongehuset:
www.kongehuset.dk