Innovation: Manden bag Kvinder I Bestyrelser
17/08/22

Resumé: Når man har en tro på, at alle skal have lige muligheder og anvende samfundets ressourcer til fælles bedste, skal man tage de initiativer, der er nødvendige. Det er ifølge Peter Horn logikken bag initiativet til og ejerskab af Kvinder I Bestyrelser. Men det er også baggrunden for, at kvinder dominerer i såvel organisationens formandskab som advisory board. “Vi har langtfra altid samme holdning, men er enige om, at målet er at finde de bedste personer til ledelse og bestyrelser – og vi har fået skabt en organisation, der fungerer og præsterer resultater,” siger ordførende formand Gitte Maya Elsing.

Gitte Maya Elsing og Peter Horn har som hhv. ordførende formand og  direktør skabt et stærkt team med KIBs advisory board. Her er Gitte Maya i ALT for Damerne for at fortælle, hvordan man får en bestyrelsespost.

Peter Horn synes, det er morsomt på den trættende måde, når folk undrer sig over, at han er hoveddesigneren bag den private organisation Kvinder I Bestyrelser. Han tager det som udtryk for, hvor lidt langt kampen for lige muligheder i erhvervslivet er kommet. Og hvorfor det går så trægt med at få flere opinionsdannere og beslutningstagere til at acceptere, at tilgang til ledelse og bestyrelser ikke handler om kvinder og mænd. Det handler om personer, der ud fra deres kompetencer kan bidrage mest og derved optimere brugen af samfundets ressourcer.

Det kan vække undren, at forholdstallet mellem de personer, der ifølge definitionen har bestyrelsespotentiale er færre end 2.000 kvinder mod 100.000 mænd. Ifølge uddannelses- og karriereforløb burde der være minimum 30.000 kvinder i øvre ledelse med P/L-erfaring og bestyrelseserfaring. Det er baggrunden for, at vi gennem Kvinder I Bestyrelser arbejder for at få flere kvinder til at avancere i øvre ledelse og hente erfaringer til bestyrelsesarbejde gennem match med advisory boards og bestyrelser i små og mellemstore virksomheder. Med mere end 40.000 aktieselskaber er der plads til flere kvinder på lederposter og blandt de godt 140.000 bestyrelsesposter, der med mellemrum skal besættes,” siger han.

Videreførelse af erfaringer
Kvinder I Bestyrelser er en videreførelse af Peter Horns organisation Executive Business Networking (1999-2006), som blev skabt i samarbejde med en række større koncerner, herunder ISS, Microsoft, IBM/SPSS, Arrow, Coop, Fakta, DSB, IC Companys, Post Danmark, Coca-Cola, H-P og Nielsen Group. Dengang udvikledes også den første bestyrelsesuddannelse, målrettet kvindelige ledere, “Cand. bestyrelse”, som havde partner i Amrop, Niels Bentzen, som meddesigner.

Formålet var dengang som nu fremme af kvinder i ledelse og bestyrelser. Med Kvinder I bestyrelser er vi kommet et skridt videre, fordi vi inkluderer lederudvikling som en erfaringsmæssig dimension fra arbejdet i advisory boards og bestyrelser. Efter mere end to års drift har vi nu de første resultater, og det virker som om målene om lederudvikling, bestyrelseskompetence og vækst for de tilknyttede virksomheder bliver nået.”

Han fremhæver, at en tid som meddesigner af uddannelsen Master i Oplevelsesledelse på Roskilde Universitet har givet en del af den innovation, der ligger bag initiativerne i Kvinder I Bestyrelser.

“Med professor Jon Sundbo, studielederen Jens Friis Jensen og studiets advisory board fik vi i litteratur sat ord på vejen fra kaos til konkretisering. Denne akademiske tilgang har været god også for implementeringen af strategien bag Kvinder I Bestyrelser.”

Peter Horn modtog Master I Oplevelsesledelse Prisen i 2010 for sin indsats for uddannelsen på Roskilde Universitet. Artikel fra Dagbladet Børsen.

Et stærkt fundament
Peter Horn fremhæver, at det har effekt, at organisationen bag Kvinder I Bestyrelser i sit formandskab og advisory board på 23 personer med 18 har et absolut flertal af kvinder.

“Med et formandskab, der er sammensat af Gitte Maya Elsing, tdl. adm. direktør for RS Components i Skandinavien og nu i gang med en bestyrelseskarriere, Mie Krog, der efter en ledelseskarriere i bl.a. LEGO, Jysk og Dansk Supermarked er professionel bestyrelsesperson og Susanne Hoeck, der er country manager for Women’s Board Award, har vi en god ledelsesmæssig sammensætning. Advisory boardet, der består af erfarne ceo’s, bestyrelsespersoner, medlemmer og virksomhedsejere, bidrager ligeledes konstruktivt til hands-on aktiviteterne. Som oplægsholdere ved konferencer og møder samt som rådgivere og mentorer,” konstaterer han.

Gør det, der skal til”
Den ordførende formand, Gitte Maya Elsing, konstaterer, at hun ikke får noget forærende på sin post. Det kræver sit med kombinationen ejer og direktør, men kan også være givende, fordi alle beslutninger gennemføres hurtigt og konsekvent.

“Vi er de eneste på markedet, der har formået at skabe synergi mellem lederudvikling, hands-on bestyrelseserfaring og vækst i små og mellemstore virksomheder. Det er sagt i stor respekt for andre organisationer, der arbejder for at flytte holdninger. Men det er derfor jeg synes, at vi tilfører ekstra værdi. Peter har stor erfaring med fremme af kvinder i ledelse og bestyrelser – bl.a, fra det norske Female Future og EU-projektet Wonen to the Top – og fra flere af sine bøger, og derfor kræver det meget ikke at tage hensyn til det, når vi drøfter strategien for og aktiviteterne i Kvinder I Bestyrelser. Vi har langtfra altid samme holdning, men er enige om, at målet er at finde de bedste personer til ledelse og bestyrelser – og vi har fået skabt en organisation, der fungerer og præsterer resultater. Kort sagt kan man sige, at vi gør det, der skal til. Vi er også opmærksomme på de forskellige niveauer, der er i ledelse. derfor har vi nu inddelt aktiviteterne i A-suiter for mellemledere, C-suiter for kvinder i øvre ledelse og B-suiter for personer i det rene topleder- og bestyrelsesspor” siger Gitte Maya Elsing.

Udfordring: Partnere eller stærkere organisation
Den næste udfordring for formandskab og advisory board bliver at penge på mulige partnere, der kan tage del i arbejdet og ejerskabet af Kvinder I Bestyrelser. Eller at bidrage til at skabe en bredere funderet organisation.

Kvinder i Bestyrelser har vist en stærk evne til at fastholde kernekompetencen i at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser. Det er som sådan ikke noget netværk. Det er en gruppering af kvinder, der ønsker at være deres ansvar bevidst og udvikle sig optimalt i ledelses- og bestyrelsessammenhænge. Derfor skylder vi også at sikre en stærk platform, som kan bringe dem videre,” konstaterer Gitte Maya Elsing.
---
Læs mere:
www.kvinderibestyrelser.dk 

Kvinder I Bestyrelsers kampagne på bl.a. LinkedIn er populær. Denne har haft over 12.000 visninger.