Kvinder I Bestyrelser: Konferencen “Politiske spil & Brancheindsigt”
17/07/15
Resumé: Kvinder I Bestyrelser konferencen "Headhunterjagten: Kend dit værd som leder og bestyrelsesmedlem”  19. maj havde succesfulde oplæg om, hvordan du gør dig attraktiv overfor executive search virksomheder samt beslutningstagere og opinionsdannere i forhold til den videre karriere. Og hvordan headhuntere måler og vejer dig i et ledelses- og bestyrelsesperspektiv. Den næste konference, Politiske Spil & Brancheindsigt”, fredag 6. oktober, giver en tilgang til det politiske spil omkring og i bestyrelser – og hvordan man får den nødvendige indsigt i en branche, man ikke tidligere har beskæftiget sig med. Er du medlem af Kvinder I Bestyrelser, kan du sikre dig en plads allerede nu. Vil du prøve lykken, kan du deltage i spillet om 5 sponserede gæstepladser.

Konferencen "Headhunterjagten: Kend dit værd som leder og bestyrelsesmedlem”  fredag 19. maj havde succesfulde oplæg om, hvordan du gør dig attraktiv overfor executive search virksomheder samt beslutningstagere og opinionsdannere i forhold til den videre karriere. Og hvordan headhuntere måler og vejer dig i et ledelses- og bestyrelsesperspektiv. Se omtalen her: https://www.linkedin.com/pulse/ny-unders%C3%B8gelse-60-af-kvindelige-direkt%C3%B8rer-har-nu-peter?published=t

Ved Kvinder I Bestyrelsers konferencer "får man noget med sig hjem". Ved næsste konference handler det om at kunne tackle politiske spil og håndtere nye brancher i ledelses- og bestyrelsessammenhænge.

De politiske minefelter
På foranledning af KIBs formandskab og advisory board er emnet for 2. halvårs konference “Politiske Spil & Brancheindsigt” – og vil være værktøjerne til i et ledelses- og bestyrelsesperspektiv at færdes i politiske minefelter samt at skabe sig indsigt i forskellige brancher. Konferencen holdes fredag 6. oktober kl. 8.30 til 15.00 i København. Oplægsholderne vil være personer med politisk og kommerciel ledelses- og bestyrelseserfaring og personer, der bl.a. qua undersøgende journalistik eller en strategisk tilgang er vant til at sætte sig ind i forskellige brancher og deres markeder.

Viden til det personlige univers
Baggrunden for emnet er et udtalt ønske hos mange medlemmer om at få en dybere indsigt i de politiske spil – og hvordan man med udgangspunkt i én branche får indsigt i andre brancher. Programmet er pt. Under sammensætning, men det bliver både spændende og overraskende – de fleste vil også finde det udbytterigt,” siger Kvinder I Bestyrelsers direktør Peter Horn, der med formandskab og advisory board sammensætter programmet. Som ved de tidligere konferencer vil der for hvert emne blive holdt en workshop, hvor man kan opsummere emnet i et personligt univers. Målet er, at man ved udgangen af konferencen har en form for facit for, hvordan man kan håndtere politiske spil og manglende brancheindsigt i en videre karriere i ledelses- og bestyrelsesarbejde.

Indsigt i andre brancher
Kvinder kan blive meget bedre til de politiske spil – man kan navnlig i Folketinget ser flere og flere, der har taget fat på denne disciplin. Når det handler om at få indsigt i brancher, man ikke tidligere har beskæftiget sig med, er det ofte et spørgsmål om at anvende den rigtige metode. Den anvendes bl.a. af undersøgende journalister  i ind- og udland og af forskere fra de store business schools. Med det i ryggen har medlemmer af Kvinder I bestyrelser endnu større muligheder for at gøre sig gældende i nogle af landets mere end 40.000 bestyrelser,” siger Kvinder I Bestyrelsers direktør.

Tilmeld dig nu - eller prøv lykken
Medlemmer af Kvinder I Bestyrelser kan tilmelde sig konferencen 6. oktober allerede nu: Sekretariatet@KvinderIBestyrelser.Net . Er du ikke medlem endnu, men ønsker at få indsigt i emnet, kan du tilmelde dig mod et gebyr på 2.500 DKK + moms 625 DKK, ialt 3.125 DKK i den udstrækning, der er plads. Der er desuden afsat 5 sponserede pladser til deltagere, der ønsker at spille med og dermed have mulighed for at vinde en gratis plads. Forudsætning: Placeret i øvre ledelse, gerne med P/L ansvar og i stand til at skrive en halv A4 om en erfaring med politiske spil og ligeledes en halv A4 om erfaring med opnåelse af manglende brancheerfaring. Opgaveløsningen skal mailes til: Sekretariatet@KvinderIBestyrelser.Net . Vinderne får besked direkte fra Kvinder I Bestyrelser.
---
Se reportage fra den forrtige konference "The Game of Fame":
www.linkedin.com/pulse/success-game-fame

Læs mere om Kvinder I Bestyrelser:
www.kvinderibestyrelser.dk