Konferencen Headhunterjagten: Kend dit værd som leder og bestyrelsesmedlem

17/04/10
Resumé: Kvinder I Bestyrelser Konferencen har oplæg om, hvordan du gør dig attraktiv overfor executive search virksomheder samt beslutningstagere og opinionsdannere i forhold til den videre karriere. Og hvordan headhuntere måler og vejer dig i et ledelses- og bestyrelsesperspektiv. Gennem konferencens workshops lærer du at finde din placering i feltet af konkurrenter. Det sker 19. maj kl. 8.30-15.00 i Ledernes MødeCenter, København.
Gitte Maya Elsing, Charlotte Alexandra Pedersen, Niels Bentzen,
Jens Wittrup  
Willumsen, Lotte G. Lundberg, Tau Steffensen

Denne konference er relevant for alle, der vil videre i ledelses- og bestyrelseskarrieren. Erfarne headhuntere, ledere og bestyrelsespersoner vil give dig værktøjerne til at se dine muligheder i et svært gennemskueligt marked. En del handler om karriereplanlægning og karrierekortlægning – og at finde de steder, hvor heldet er størst. Du får også et opdateret overblik over tilgangen til ledelse- og bestyrelsespositioner – og hvordan du kan komme i mål med dine ambitioner.

"Denne konference er den første, hvor du kan få et ordentligt indtryk af dine fremtidige muligheder i ledelser og bestyrelser - og hvad du bør arbejde videre med."

  • Den ordførende formand for Kvinder I bestyrelser / Executive Women´s Net, Gitte Maya Elsing, er moderator.
  • Workshops ledes af direktør Charlotte Alexandra Pedersen, kendt fra Vfactor og Vinderkurs.
  • Partner i Amrop, Niels Bentzen fortæller om, hvorledes man forstår sit eget værd som leder og bestyrelsesmedlem. Niels Bentzen er en af Danmarks mest erfarne headhuntere og har bl.a. været meddesigner af uddannelsen cand. bestyrelse for kvinder i Executive Business networking.
  • Bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen beretter om, hvordan man kan spille sine karrierekort.
    Jens Wittrup Willumsen er bestyrelsesformand for bl.a. Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL-grupperne), Mediehuset Ingeniøren, Index: og har haft en række topposter som SVP og adm. direktør.
  • En af de tunge direktører fra A.P. Møller Mærsk, Lotte G. Lundberg, fortæller om sit karriereskift fra ledelse til bestyrelsesarbejde. Lotte Lunbdberg har på vegne af rederiet shoppet for milliardbeløb til de søværts aktiviteter. Bestyrelseserfaringen går fra detailhandel og energi til havnedrift og teknologi.
  • Partner i Lisberg Executive, Tau Steffensen, har set på ”kvinders muligheder i fremtidens ledelser og bestyrelser”. Tau Steffensen stod i 2012 bag den mest omfattende undersøgelse af kvinders tilgang til ledelses- og bestyrelsesposter, der blev offentliggjort af Mandag Morgen.

Forstå din værdi
De enkelte workshops er lavet ud fra et nyt koncept. Det varierer i form og indhold, så man løbende får indtryk af sin markedsposition og markedsværdi – og hvordan man kan styrke begge dele.

Sådan deltager du
Medlemmer af Kvinder I Bestyrelser kan deltage gratis med en gæst – og for andre er der et deltagergebyr på 1.600 DKK + moms, i alt 2.000 DKK. Du kan tilmelde dig på
sekretariatet@kvinderibestyrelser.net
senest fredag 5. maj kl. 12.00.

Program

Konference: Fredag 19. maj, kl. 8.30-15.00, København.
Ledernes Mødecenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S.

08.30-09.00   Registrering  og netværk 
09.00-09.10 Velkommen: Ordførende formand Gitte Maya Elsing  -
linkedin.com/GME

09.10-09.40 Partner Niels Bentzen, Amrop : Kend dit værd som leder og bestyrelsesmedlem 
09.40-11.00 Workshop: Kend dit værd – Charlotte Alexandra Pedersen - 
linkedin.com/CAP

11.00-11.20  Bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen -
                     “Sådan spiller du dine karrierekort i ledelse og bestyrelser”  
11.20-11.50 Workshop: Career planning og career mapping: Spil dine kort rigtigt - CAP

11.50-12.00 Pause

12.00-12.30  Frokost

12.30-12.50  Direktør, bestyrelsesperson Lotte G. Lundberg : “Jeg startede I det små og så… - vejen til bestyrelser er et spændende forhindringsløb” 
12.50-13.30 Workshop: Forhindringsløb i bestyrelsesarbejde - CAP

13.30-14.10 Tau Steffensen , Lisberg Executive Search,  ekspert i kvinderepræsentation i ledelser/bestyrelser – ”Undersøgelse: Kvinder som  fremtidens ledere og bestyrelsespersoner”
14.10-14.40 Workshop: Se din fremtid i ledelser og bestyrelser nu! - CAP
14.40 -15.00 Konklusion og tak for i dag – GME

---


Se reportage fra den seneste konference "The Game of Fame":
www.linkedin.com/pulse/success-game-fame

Læs mere om Kvinder I Bestyrelser: www.kvinderibestyrelser.dk