Bestyrelser: Succes med board casting af kvinder 08/11/15

Gitte Maya Elsing, ordførende i Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies: "Ny måde at inddrage flere i bestyrelses-processen.

Resumé: Organisationen Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies, der karriereudvikler kvindelige ledere gennem bestyrelsesposter, har netop indført den nye rekrutteringsform, board casting, til bestyrelser, der følger samme princip som når eksempelvis skuespillere vælges til en rolle.”At et antal dygtige kandidater inviteres på samme tid giver udvælgelses-processen større bredde og dybde,” siger ordførende formand Gitte Maya Elsing om det nye koncept.

Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies, der matcher ledere i større virksomheder med advisory boards/bestyrelser i små og mellemstore virksomheder (udbytte: karriereudvikling/vækst i virksomhederne), har gennemført deres første board casting af kvinder med succes. Board castingen indebærer, at flere kandidater kommer i spil og får mulighed for at synliggøre deres kompetencer overfor de beslutningstagere, der skal sammensætte et advisory board eller en bestyrelse.

Organisationen sammensætter i forvejen bestyrelser og finder bestyrelseskandidater blandt sine medlemmer til lidt større virksomheder.

“Board casting er et nyt værktøj, der skal gøre de lettere for ejere af virksomheder at sammensætte bestyrelser med større bredde og dybde, end tilfældet ofte er. Repræsentanter for Kvinder I Bestyrelser gennemgår virksomheden, dens status og vision. Derefter inviteres de af vores  bestyrelseskandidater, hvis profil passer bedst til virksomhedens behov, til at deltage i castingen,” siger Gitte Maya Elsing, der er ordførende formand for Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies og adm, direktør for RS Components i Skandinavien.

Hun har deltaget i processen om konceptet, der er udviklet af Peter Horn, partner i organisationen sammen med major, prodekan Nina Uller. Konceptet

er inspireret af den casting, som bl.a. skuespillere, operasangere, og dansere gennemgår, når der skal besættes roller og hvor det ofte handler om type, kunnen, erfaring, indlevelse og psykisk overensstemmelse med andre rolletagere.

Kandidaterne kan byde ind
Ideen med board casting er, at ejerne og ledelsen af virksomheden introduceres for et antal bestyrelseskandidater på én gang. Kandidaterne får virksomheden og dens strategiske udfordringer præsenteret, hvorefter de kan spørge og byde ind med deres kompetencer. Ejerne/ledelsen vælger så de kandidater, der "passer bedst" til den konkrete problemstilling. Deres fordel er, at de direkte kan sammenstille kandidaternes baggrunde og relevans og fornemme kemien,” siger Gitte Maya Elsing. Hun understreger, at “det ikke handler om at finde den “bedste” kandidat til den enkelte post, men den “rigtige”, der kan fylde rollen ud og supplere bestyrelsesteamet. Bestyrelsesarbejde er en social aktivitet og er derfor en holdsport som eksempelvis håndbold i modsætning til tennis eller boksning”. 

“Udbyttet for de kandidater, der ikke denne gang kommer i spil, er at få indblik i konkrete problemstillinger i virksomheder, at udvikle deres kompetence performance, styrke deres personlige brand og dermed fremstå stærkere i egne professionelle sammenhænge. Det hører med, at ikke alle kandidater nødvendigvis vil sige ja til en post. Hovedet og hatten skal passe sammen.”

Gitte Maya Elsing fortæller, at organisationen er ved at forberede sin næste board casting for en internetbaseret detailvirksomhed.

“Vi har aftalt med den første virksomhed, en kort kapitalkæde, at vi afventer de konkrete resultater af arbejdet i det advisory board, der skal supplere virksomhedens bestyrelse, før vi må fortælle mere. Diskretion er en del af vores koncept og vi respekterer ønsket om fortrolighed.”

Alle skal have en bestyrelsespost 
Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies kan indenfor tre til seks måneder i reglen finde den første post til sine bestyrelseskandidater. De gennemgår samtidig et udviklingsprogram med workshops, konferencer, netværk og rådgivning.

 “Vi har indtil nu sammensat en række bestyrelser og advisory boards efter interviews med ejerne, der i en del tilfælde også udgør ledelserne. Derefer matches ejerne med den kandidat, som vi mener skal være bestyrelsesformand. Er kemien mellem parterne i orden, matcher vi yderligere to kandidater med ejerne og formandskandidaten. Det mest afgørende er ofte, at parferne kan etablere tillid il hinanden. Tillid til at bestyrelseskandidaterne kan bidrage til virksomhedens strategi og til at virksomhedens ledelse derefter kan gennemføre de handlinger, der ud fra strategien skal skabe merværdi,” siger Gitte Maya Elsing. 

Flere kvinder i pipeline
Organisationens overordnede hensigt er at få flere kvinder i pipeline til  øvre ledelse og bestyrelser og dermed tilføre samfundet flere stærke erhvervsressourcer.

Eksempelvis er der ca. 140.000 bestyrelsesposter i Danmark; af dem har kvinder godt 30.000. Ud fra en kompetencebetragtning burde det tal være dobbelt så stort. Går der så noget fra mændene og deres muligheder? Ikke i det store perspektiv. Mange vækstvirksomheder, der med fordel kunne have en bestyrelse, har det ikke. Så initiativet kan bidrage til, at flere virksomheder kan opnå en større vækst og at flere ledere gennem bestyrelsesarbejdet opnår en stærkere strategisk tilgang til eget job og karriere,” fortæller Peter Horn, der er direktør i en management consulting virksomhed.

Man skal have ambitioner
Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies er medlemsbaseret. Der er visse krav til optagelse: Man skal have formel ledelseserfaring og udover bestyrelsesambitioner også forfølge ledelseskarrieren videre.

“De deltagende virksomheder skal udtrykke en klar ambition om vækst gennem bestyrelser og have belæg for det. Dette potentiale er godt 5.000 kvindeejede virksomheder og ca. 10.000 virksomheder med andet ejerskab. Der er således nok at tage fat på. Målet er for de deltagende bestyrelseskandidater, at de indenfor fem år kan kvalificere sig til bestyrelsesposter i nogle af de lidt over 1.100 største virksomheder, der i henhold til årsregnskabsloven skal redegøre for måltal og politikker for "det underrepræsenterede køn" i deres ledelser og bestyrelser,” konstaterer den ordførende formand Gitte Maya Elsing.
---
Læs mere:
www.kvinderibestyrelser.dk

Board casting giver flere kandidater mulighed for at præsentere sig for beslutningstagerne i virksomhederne, mener Kvinder I Bestyrelser / We Grow Companies.