Det nordiske mysterium: Ligestilling i ledelse er en kønsfælles opgave 08/10/15

Marianne Egelund Siig.

 

Resumé: Danmark er et middelmådigt land, når det handler om kønsbalance indenfor ledelse. Ud af 140 lande ligger vi på en 72. plads i WEF’s (World Economic Forum) årlige ligestillingsmålinger. Hvis det danske fodboldlandshold indtog en tilsvarende placering på FIFA´s World Ranking for fodboldlandshold ville holdet ligge marginalt over Burkina Faso og Færøerne.  Det skriver Marianne er Head of Diversity i Nordea og leder den strategiske indsats for øget diversitet og inklusion i Nordea i sin blog på Berlingske.

Redigeret af Peter Horn 

“Danmark er et middelmådigt land, når det handler om kønsbalance indenfor ledelse. Ud af 140 lande ligger vi på en 72. plads i WEF’s (World Economic Forum) årlige ligestillingsmålinger. (...)

Hvis det danske fodboldlandshold indtog en tilsvarende placering på FIFA´s World Ranking for fodboldlandshold ville holdet ligge marginalt over Burkina Faso og Færøerne. Det ville ikke flugte med hverken med vores selvforståelse som fodboldnation, eller vores investeringer og kollektive ambitioner på fodboldlandsholdets vegne.

Det samme gælder for vores placering på ligestilling i ledelse; en 72.plads burde ikke matche vores selvforståelse og ambitioner. Og matcher på ingen måde de investeringer der bliver gjort.”

Det skriver Marianne Egelund Siig, Head of Diversity i Nordea og leder af den strategiske indsats for øget diversitet og inklusion i Nordea i sin blog på Berlingske.

“Ekstrem høj ulighed”
”Placeringen blev yderligere slået fast i sidste uge i McKinsey Global Institutes omfattende globale ”Gender Equality”, ligestillingsrapport. I analysen af ligestilling blandt lovgivere, højtstående embedsmænd og ledere, placerer McKinsey Danmark blandt lande med ”extremely high inequality”. ”Ekstrem høj ulighed på ledelsesniveauer” er den dårligste placering man kan få på undersøgelsens fire-trins skala.

De seneste opgørelser for de danske C20 virksomheders toplederteams viser at det står 97-3 til mændene i procentuel kønsmæssig fordeling. I den liga er vi overhalet af samtlige lande i Europa. Hvis vi kigger på balancerne i bestyrelserne i alle børsnoterede virksomheder i Danmark viser det sig, at vi er gået lidt tilbage fra 11 procent i 2014 til 10 procent i 2015 på andelen af kvinder. Tallene blev fremlagt forleden på mødet ”Businesskvinder – fra leder til topleder” hos Berlingske.

For snart et år siden kaldte The Economist paradokset for ”Det Nordiske Mysterium”; det faktum at de nordiske lande, hvis man ranker for ligestilling generelt, ligger i top 5, men at Norden har udfordringer på den kønsmæssige magtfordeling, og at Danmark er dårligst i Norden.

For mig at se er Mysteriet primært, at vi ikke synes i stand til at se alle de spor, der ligger åbenlyst foran os. Måske har vi kigget på tallene så længe, at vi er blevet hjemmeblinde. Vi ser dem ikke længere. Måske er det historien om frøen, der ikke hopper op af gryden, men bliver kogt levende, fordi den vænner sig til varmen.”

Ledelsesmæssig kønsbalance - om 200 år
Faktum er, at med denne sneglefart vil vi helt konkret først være i mål med en nogenlunde ligelig fordeling om flere generationer. Eller som de mest pessimistiske fremskriver det på basis af det tilgængelige data; at vi med dette tempo først har en ledelsesmæssig kønsbalance om 200 år. (...)

Vi er på 5. pladsen, når det gælder ligestilling generelt; Lige adgang til uddannelse, kvinders andel af arbejdsstyrken igennem generationer, kvinders andel og resultater på studier, daginstitutioner til børn, lige adgang til sundhedsvæsen, osv.(...)

Danmark sidder qua vores nuværende resultater på ligestilling med et trumfkort på hånden. Men vi synes blændet af vores egen selvforståelse af at være et hundrede procent ligestillet land til at tage de næste afgørende træk.

Fordelene er ellers tydelige. På organisationsniveau handler det om bedre udnyttelse og tiltrækning af talentmasse. Større medarbejdertilfredshed. Bedre og mere oplyste beslutninger. Større indsigt i kunders og borgeres behov og ønsker. Mere innovation og nytænkning. (...)

På trods af perspektiverne er det desværre umuligt lige nu politisk at få øje på nogen med en strategisk konsistent og ambitiøs plan for ligestillingen i Danmark. Det er virkelig ærgerligt.

En kønsfælles opgave
(...) Kønsmæssige forestillinger og ubalancer er indbygget i vores fælles kulturelle DNA. Vi er i det her sammen og må løse det sammen. Det er et kollektivt benspænd, vi laver for os selv, hvis vi ikke ser ligestillingsproblemerne i øjnene og forsøger at løse dem.

Alle vil profitere af, at vi får løst mysteriet og gjort missionen klar; Danmark bør have en førerposition og være et rollemodelland, når det gælder ligestilling på alle parametre, også ledelsesniveauerne.”
---
Læs også dette interview med Marianne Egelund Siig:
www.peterhorn.dk/executivemagazine

    

En balanceakt: World Economic Forum har øget fokus på, hvordan der kan skabes vækst ved at lade kompetencer være fremtidens drivkraft i ledelse.