Nyt initiativ: Vil give i hundredevis af kvinder bestyrelseserfaring 20/02/14

Forsidefoto: Christian Lange  Resumé: Organisationen ”Kvinder i bestyrelser” vil med udgangspunkt i kvinder med egen virksomhed skabe en ny platform, der vil  få et stort antal kvalificerede kvinder i bestyrelser. Bag initiativet står en tænketank med en managementkonsulent, en direktør og en major og et advisory board med deltagelse fra alle interessenter.

 

 Af redaktionen

Et nyt initiativ vil give i hundredevis af kvalificerede kvinder mulighed for at få deres første bestyrelsespost. Initiativet er skabt af organisationen ”Kvinder i bestyrelser”, der er skabt af en tænketank. Den består af  af bl.a. en managementrådgiver, en direktør og en major og prodekan samt et advisory board med deltagelse fra ale interessenter. Initiativets udgangspunkt er kvinder, der har egen virksomhed i en enkeltmands-virksomhed eller i et anpartsselskab, men endnu ikke et advisory board eller en bestyrelse.

”Ideen er, at de kvinder, der er relevante for at træde ind disse selskabers bestyrelser, efter en introduktion får mulighed for det. Til gengæld skal deres eget selskab etablere en bestyrelse, der give andre mulighed for at være med i denne bestyrelse. Det giver dobbelt gevinst: De kvinder, der kommer i bestyrelserne, får hands-on erfaring med bestyrelsesarbejde; nogle af dem vil senere kunne forfølge denne karriere yderligere i større virksomheder. Selskaberne og deres ejere, der oftest også er deres direktører, får relevante og kompetente personer i deres bestyrelser og har dermed mulighed for at passere vækstbarrieren,” siger initiativtagerne, managementkonsulent  Peter Horn, Peter Horn & Co.    major  Nina Uller Innavie.dk og Kirsten Anker Sørensen, adm. direktør, Erik Møller Arkitekter .

Fokus på potentiale og vækst
Der etableres årligt mellem 17.000 og 24.000 nye virksomheder i Danmark, alt efter konjunkturerne. Mænd etablerer tre gange så mange virksomheder som kvinder, der dog repræsenterer en stigning i antal flere nystartede virksomheder på 18 procent. I relation til etableringer er kvinder mere konjunkturfølsomme end mænd.  Under halvdelen af alle virksomheder eksisterer efter fem år.

 ”Kvinder agerer mere forsigtigt end mænd efter etableringen med mindre vækstambitioner. Det betyder, at en stor del af de kvindeejede virksomheder udviklingsmæssigt ”går i stå”.  Baggrunden for dette initiativ er derfor at give en del af disse virksomheder mulighed for vækst ved at tilføre advisory boards eller bestyrelser, der kan tilføre ekspertise om bl.a. strategi, salg, markeds- og brancheforhold, økonomi samt finansiering, jura og HR,” siger initiativtagerne. De vurderer, at deltagende virksomheder kan øge deres potentiale med 25 til 200 procent, målt på bundlinje.

 ”Mange af de kvindedrevne virksomheder kan have svært ved at begå sig på det åbne marked, når det drejer sig om salg. De kan have svært ved at præsentere en egentlig forretningsplan, der kan skaffe den nødvendige finansiering. Og de har svært ved at nå det niveau på 10-15 medarbejdere, der gør det muligt at skabe en personuafhængig virksomhed, der på et senere tidspunkt rummer et godt salgspotentiale uden ejeren. Det er baggrunden for, at vi vil tilføre ekspertise gennem andre, der har forudsætningerne for at kunne sætte disse rammer i et advisory board eller i en bestyrelse.”

 Alsidigt sammensatte bestyrelser
Hvis en kvindelig virksomhedsejer har en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab, kan det være en adgangsbillet til selv at få en bestyrelsespost. Der er imidlertid andre præmisser, der også skal opfyldes. Virksomheden skal være stor nok til – hvis den er et anpartsselskab og ønsker en bestyrelse – at afsætte 100.000 kr. til bestyrelseshonorar og omkostninger. For advisory boards vil er være tale om en noget mindre honorering og omkostning, skønsmæssigt 50.000 kr.

Til regnskabet hører, at virksomhedsejeren i fald hun får egne bestyrelsesposter – i reglen to – vil kunne modsvare halvdelen af sin omkostning i bestyrelsesindtjening.

”Som minimum skal virksomheden have et overskud før skat på minimum 150.000 kr. årligt, før der er fri kapital nok til en bestyrelse, og minimum 100.000 kr., hvis der startes med et advisory board. I nogle tilfælde vil vi råde virksomhederne til at starte med et advisory board og efterfølgende – hvis omsætningen i virksomheden løfter sig tilfredsstillende – etablere sig med en bestyrelse. Mens et advisory board er vejledende, har en bestyrelse et juridisk ansvar. Til gengæld har den også en mere forpligtende rolle i virksomhedens drift,” konstaterer partnerne bag initiativet. Målet er at tilføre virksomhederne en stærkere strategisk markedstilgang og øge deres vækstpotentiale og at give bestyrelsesmedlemmer erfaring i resultatorienteret hands-on bestyrelsesarbejde.

Virksomhedsejere, der ønsker at være med, skal gennem et såkaldt introducerende medlemskab, hvor deres og virksomhedens muligheder for at optimere indtjeningen med min. 250.000 DKK det første år bliver tjekket. De får derefter at videe, hvad de skal gøre for at komme på plads og opnå et egentligt medlemskab.

”Kvinder i Bestyrelser” holder en række informationsmøder for  virksomhedsejere, bestyrelseskandidater, sponsorer og leverandører. De aktuelle møder findes på www.kvinderibestyrelser.dk .

 Der er etableret et uddannelsesforløb, som omfatter forståelse af magt og ledelsesprincipper i bestyrelsesarbejde, kvalificeringsmålinger af bestyrelseskandidater og workshops med hands-on cases om bestyrelsesarbejde i de virksomheder, der vil blive satset på.

Facts
Mænd skønnes at have over 80 procent af de ca. 140.000 bestyrelsesposter i danske selskaber med bestyrelser, kvinder under 20 procent. Andre grupperinger, valgt på nationalitet, kultur, religion og seksual orientering, har en endnu mindre andel af bestyrelsesposterne.

Anpartsselskaber med bestyrelse – og uden: Der er godt 76.000 anpartsselskaber, 35.000 aktieselskaber og 280.000 enkeltmandsvirksomheder  i Danmark. 14 procent af anpartsselskaberne, svarende til  10.640, har en bestyrelse (2008, Erhvervsstyrelsen). 90 procent har under 9 ansatte.

 57.200 erhvervsdrivende kvinder: Ifølge Danmarks Statistik er der i Danmark 57.200 selvstændigt erhvervsdrivende kvinder. Størstedelen af virksomheder ejet af kvinder har under 10 ansatte. Da 93 procent af alle firmaer i den private sektor i Danmark har under 10 ansatte, er størrelsen på kvindelige virksomhedsejeres firmaer udtryk for, at er som virksomheder i det private erhvervsliv er flest. KVINDER I BESTYRELSER skønner at være relevant for ca. 5.000 virksomheder, svarende til ca. 15.000 bestyrelsespladser i advisory board eller bestytrelser, hvoraf op mod 5.000 er bestyrelseskandidater, primært kvinder med formelt ledelsesansvar i linjefunktioner i større virksomheder.

Om stifterne
Peter Horn er direktør og managementkonsulent i Peter Horn & Co. – Management Consulting. Han stiftede 1999 Executive Business Networking til fremme af kvinder i ledelser og bestyrelser i samarbejde med en række store virksomheder  (i dag en del af WOW-Executive Network). Han var med i EU-projektet ”Women to the Top”– www.peterhorn.dk. Han er nu partner i BESTYRELSER.

Kirsten Anker Sørensen er cand. merc. og adm. direktør i arkitektfirmaet EMA. Tdl. Direktør i Polfoto, JP/Politikens Hus. www.ema.dk . Hun er nu i advisory board for KVINDER I BESTYRELSER.

Nina Uller er master i organisationspsykologi , major og  prodekan – www.innavie.dk. Hun er nu partner i BESTYRELSER.

Advisory board
KVINDER I BESTYRELSER
er ved at opbygge et advisory board på 30 medlemmer, hvoraf 10 kommer fra medlemsvirksomheder, 10 fra bestyrelseskandidater og sponsorer og 10 er personer med særlige forudsætninger og specialer.

Medlemmerne indbefatter bl.a. Kirsten Anker Sørensen, EMA,  Susanne Hoeck, WBA, Tanya Spencer, Training Solutions, Birgit Pichat, Voresmarked.dk, Dorthe Mejlhede, CBS, og Iben Spindborg Winther-Schmidt, Metropol.
---
Yderligere information om projektet og deltagelse: Skriv til kvinderibestyrelser@peterhorn.dk  og find mere information på: www.kvinderibestyrelser.dk

Denne artikel er en opdateret udgave februar 2014 af en tidligere version fra november 2013.


              Major Nina Uller, MPO                           Direktør Peter Horn                Adm. direktør Kirsten Anker Sørensen
fotos: Christian Lange