Introducerende workshop: “Magt og ledelse”  28. januar 2015 15/11/14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resumé: Bliv bevidst om, hvordan du etablerer, fastholder og udøver magt i hverdags- og karrieresammenhænge på ny type workshop. Den ledes af major, prodekan Nina Uller, master i organisationspsykologi, og direktør Peter Horn, der rådgiver virksomheder, ledelser og bestyrelser i ind- og udland.

Af redaktionen

Få indsigt i, hvorledes du anvender magtdimensionen som en del af din karriere og din hverdag.  Du bliver i stand til at definere din nuværende magt og hvordan du kan øge den i forhold til din hensigt og dit mål. 

Du indgår i et eksklusivt hold på max. 16 under ledelse af  af Peter Horn og Nina Uller. Det sker onsdag 28. januar 2015 kl. 17.00-21.45 på Den Sorte Diamant i København.


Nina Uller       Peter Horn

Deltagerprofil
Deltagere er bl.a. ledere og potentielle ledere på mellem- og øvre niveau, specialister, akademikere og kreative. Nogle er også virksomhedsejere og kommende bestyrelseskandidater i www.kvinderibestyrelser.dk  .

Udbytte
Du får en systematisk indføring i magtdimensionen; værktøjer til at analysere din relative magt i forhold til din hensigt; du introduceres til magt i kooperative spil og nulsumsspil og får et udkast til, hvorledes du fremadrettet kan anvende både din og andres magt konstruktivt. Det giver dig større ledelseskraft i nuværende og fremtidige positioner, og dermed også større merværdi for virksomheden.

Form
En introducerende workshop på 5 timer har sine begrænsninger, men giver en god personlig hands-on fornemmelse af magtdimensionen. Ud over den teoretiske tilgang introduceres du til cases og får mulighed for at “prøve dig selv af”.

Workshoppens ledere
Peter Horn er managementkonsulent og adm. direktør i Peter Horn & Co.  Management Consulting - resultatorienteret ledelse og kommunikation. Er som rådgiver for virksomheder, ledelser og bestyrelser i ind- og udland tæt på den kommercielle magt. Forfatter til bøger om ledelse, karrierespil, kommunikation og intelligente barrierer. Forelæser i ind- og udland. Har også baggrund som redaktør og tv-producer. www.peterhorn.dk .

Nina Uller er major, prodekan, tdl. Director i Nato Programming Centre i Belgien samt fhv. eskadrillechef. Har en master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet og en grundlæggende uddannelse i psykoterapi. Ejer rådgivnings-virksomheden Innavie http://www.innavie.dk/. 

Tid og sted
Workshoppen holdes på Det Kgl. Bibliotek (Den Sorte Diamant), Søren Kierkegaards Plads 1, København, onsdag 28. januar 2015 kl. 17.00 – 21.45.

Materiale og særudgave af Executive Magazine om workshoppen
Send en mail til ee@peterhorn.dk og få sendt invitation, program og særudgave af Executive Magazine med anmeldelser af workshoppen.

Pris og tilmelding
Prisen for at deltage i workshoppen  er 3.500 DKK + moms.

Ønsker du en efterfølgende konsultation med Peter Horn eller Nina Uller aftales og honoreres denne aktivitet separat.


Send din tilmelding, gerne med dit CV, om at deltage i den introducerende workshop “Magt og ledelse” til:

Sekretariatet                                                                 
Horn & Uller, c/o Peter Horn & Co.                                                          
e-mail: ee@peterhorn.dk
---
Se workshoppens program her:
Magt og Ledelse Program
Se andre muligheder på:
www.magt-til-hverdagsbrug.dk
Læs også:
MAGT ELLER AFMAGT?

Deltagernes udbytte:

 • “Umiddelbart lød "Magt og Ledelse" som noget meget fjernt fra mit behov i forhold til at afklare min fremtidige karriere, da jeg ikke har intentioner om at være leder. Men magt bliver også brugt i hverdagssituationer i familien, i økonomien og i jobbet/karrieren.
  - Workshoppen har virkelig sat tanker i gang og givet mig værktøjer til at kategorisere, hvilke potentialer jeg har, og hvad mine hensigter er.
  - Jeg fik bekræftet, at jeg har magt over mig selv, hvilket er et vigtigt fundament, og hvis hensigten er klar, er jeg i stand til at opnå mit mål.
  - Jeg lærte, at det er vigtigt at se tilbage og tælle alle de sejre, man har haft i livet, og det vil sikkert afspejle min mentale magt.
  - Nina (Uller) og Peter (Horn) har været gode til at blande deltagere med meget forskellige baggrunde, hvilket gjorde diskussionen interessant.  Workshoppen kan også anbefales til personer, der mangler at konkretisere hensigt med et ønsket mål.”
                                                      Kumi Takahashi Bentzon, account manager

 • ”Workshoppen ”Magt og ledelse” med Nina Uller og Peter Horn er en tankevækkende og stærkt motiverende introduktion i begrebet ”personlige magtportefølje. Især for små virksomhedsledere som jeg selv, der sigter mod vækst, er der mange redskaber, som man umiddelbart kan tage i brug til at skabe overblik og strategi.”
                                      Connie Hansen, direktør, ejer, BY-CONNIEHANSEN
   


 • "Workshoppen “Magt og Ledelse” gav mig et nyt perspektiv på brugen af magt, min egen såvel som andres. Og tanken om en fleksibel magtstrategi er meget værdifuld. Værd at prøve!"
                                       Hanne Jessen Krarup. Advokat, organisationskonsulent

 • "Facts frem for snak: Konceptet giver et godt overblik over, hvad det er, man er nødt til at forholde sig til og arbejde med  som menneske på arbejdsmarkedet - ikke mindst som leder. Det er herligt befriet fra alskens snak om følelseslivets håndtering og undgår derved at blive omklamrende. Dermed ikke sagt, at man undgår at forholde sig til sine følelser, når man arbejder med det. Men tilgangen her er baseret på fakta i forhold til magtforhold, der styrer dig, hvis ikke du lære at styre dem."
                                                     Dorthe Thorning Mejlhede, Project Manager, CBS
 • "Deltagelse i workshoppen var en rigtig god øjenåbner for mig om begrebet magt. Vi kvinder elsker indflydelse, men bryder os ikke om magt. Workshoppen er med til at af bryde det tabu, der er om  begrebet magt. Det at lære at arbejde bevidst og strategisk med magt, har gjort en forskel for mig i mit arbejde. Den, der har magten, har definitionsretten. Jeg kan kun anbefale andre at prøve workshoppen."
                                                      Laila Busted, personaleforeningsformand, BRF.
                                       Bestyrelsesmedlem BRFkredit A/S og Finansforbundet

Flere anmeldelser: www.magt-til-hverdagsbrug.dk