Lektørudtalelser:  Peter Horns forfatterskab 20/09/13

Peter Horns forfatterskab omfatter 17 bøger - de 15 om ledelse, karriere, psykologi og kommunikation


Resumé: En lektørudtalelse er en anmeldelse af en bog skrevet af bibliotekarer til bibliotekerne. Det er en vejledning som har til formål at understøtte kvaliteten af materialevalget i bibliotekerne. En lektørudtalelse er skrevet efter et sæt særlige retningslinjer. Der udarbejdes udelukkende lektørudtalelser på nye udgivelser. Vurderingerne er produceret af Dansk Biblioteks Center. De fleste af bøgerne kan købes på www.saxo.dk. Se også www.bibliotek.dk

 

 Peter Horn & Lene Thomsen
Intelligente barrierer  (2013) - BOG

 Anvendelse/målgruppe/niveau
Bogen henvender sig til individer og organisationer. Formålet er at identificere og bearbejde indre mentale barrierer, så man kan yde det optimale i en organisation. Det er en bog om at motivere og udfordre sig selv. Egnet som selvhjælpsbog.

Samlet konklusion
Bogen kommer fint rundt om emnet, som er relevant, fordi mange organisationer forventer man er omstillingsparat og forandringsvillig.

Lektør: Mette Fersum

Peter Horn & Jens Friis Jensen
Oplevelsesledelse i praksis (2008) - BOG

 Anvendelse/målgruppe/niveau
Denne bog henvender sig til en bredere kreds af ledere end dem, der arbejder indenfor det, der traditionelt betegnes som oplevelsesindustrien. Alle ledere, der ønsker at bruge oplevelse som led i virksomhedsstrategien eller dele af den, kan finde inspiration her

Beskrivelse
Forfatterne til antologiens forskellige kapitler kommer fra mange forskellige hjørner af erhvervslivet og den offentlige sektor. "Center for Oplevelsesledelse" ved Roskilde Universitet er dog et fælles omdrejningspunkt, og det er da også Jon Sundbo, Peter Horn og Jens Friis Jensen herfra, der samler og trækker det store læs i bogen.

Udgangspunktet er sociologen Anthony Giddens, og forfatternes fælles fodslag er skabt gennem et masteruddannelsesforløb i oplevelsesledelse ved universitetet. Med forfatternes vidt forskellige baggrund i øvrigt, bliver alle hjørner af området belyst. En grundig litteraturliste sikrer mulighederne for videre studier, ligesom et engelsk resume sikrer en bred adgang til indholdet

Sammenligning
Der findes ikke andre bøger, der arbejder med et så klart defineret begrebsapparat, og tilknytningen til det universitære miljø sikrer kvaliteten

 Samlet konklusion
I en række kapitler med afsæt i deres hverdag beskriver en række ledere med baggrund i "Center for Oplevelsesledelse" ved Roskilde Universitet, hvordan begrebet kan udfoldes i forskellige forbindelser i forskellige offentlige og private virksomheder.

Lektør: Jørgen Bartholdy

Peter Horn
Top of mind: håndbog i personlig branding (2007) - BOG

 Anvendelse/målgruppe/niveau
Bog om personlig branding, der som håndbog og guide henvender sig til alle, som har lyst til at arbejde med branding som et værktøj til såvel personlig som karrieremæssig udvikling

Beskrivelse
Forfatteren er erfaren ledelsesrådgiver og har skrevet flere bøger, bl.a. som her om branding, fx fra 2004 Personlig branding. I sin nye bog tager han udgangspunkt i et citat af ingen mindre end Cæsar. "I sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være". I sit forord understreger han bl.a., at personlig branding skal ses som indgang til en problemløsning, når det gælder adfærd, og at personlig branding ikke som nogen måske tror handler om at påtage sig en kunstig adfærd for egen vindings skyld. Som Horn skriver: "Det drejer sig om at kunne vise hjerne- og kerneværdier frem til andre, så andre forstår én som menneske, kollega, ven eller familiemedlem". Og bogen giver konkrete værktøjer til populært sagt at "brænde" igennem hos andre, og med titlen placerer sig netop i andres "Top of mind", dvs. blive en af dem som andre først tænker på i en given anledning. Det kan være på arbejdspladsen eller i privatsfæren

Sammenligning
Mange skriver om branding, men når det gælder fokus på den interessante personlige branding er Peter Horn i "top of my mind". Der findes mange bøger om branding, men på dansk ikke andre med personlig branding som hovedemne 

Samlet konklusion
Tilgængelig og velskrevet bog som gør personlig branding forståelig og brugbar for alle.

 Lektør: Carsten Güllich-Nørby

 Peter Horn & Benja Stig Fagerland
Succespunktet : hemmeligheden bag kvinders succes (2007) - BOG

 Anvendelse/målgruppe/niveau
Netop som medierne har sat fokus på den ringe kvinderepræsentation i bestyrelser, kommer denne bog om kvinders karrierefremme. Målgruppen er kvinder, der ønsker at klarlægge og udnytte sit potentiale, især erhversvmæssigt, men også privat

Beskrivelse
Bogen er skrevet af 2 førende nordiske eksperter i kvinder og ledelse og har forord af Rigmor Zobel Ravn. En række andre karrierekvinder bidrager ligeledes med hvert sit rids over karriereforløb og succespunkt. Sidstnævnte begreb står for det individuelle samspil af faktorer, der får tingene til at lykkes - såsom intelligens, opvækst, uddannelse, personlighed, vilje, fokus, privatliv. Det er en kombineret værktøjs- og inspirationsbog, der også diskuterer ligestilling og giver eksempler i navngivne kvinders erfaringer. Bogen er meget velformuleret og skrevet i et letforståeligt, flydende sprog. Der sluttes af med litteraturhenvisninger og en stribe webadresser, og til allersidst en slags resumé, der i spørgsmål/svar-form opremser bogens indhold.

Sammenligning
I den ikke særligt store mængde bøger om kvinder og karriere minder denne måske mest om Kunsten at gøre karriere (2006/07), men forekommer mere praktisk orienteret

Samlet konklusion
Inspirerende og praktisk orienteret brugsbog om karrierefremme for kvinder, eksemplificeret med personbeskrivelser. Bogen vil være nyttig for kvinder, der ønsker at fokusere på eget potentiale og nå nye mål i erhvervslivet - også offentligt ansatte kvinder med ambitioner vil kunne få udbytte af bogens mange gode råd

 Lektør: Annemette Schønberg Johnsen  

Peter Horn & Lone Rud
Karriereledelse : vejen til et rigere liv (2007) - BOG

Peter Horn kendes navnlig for tre titler Karrierespillet, Personlig branding og Brænd igennem alle fra 2005. Lone Rud har her sin forfatterdebut. Begge er administrerende direktører i hvert sit konsulentfirma. Bogens omslag viser det kinesiske tegn for dobbelt lykke. Med en veltilrettelagt karriereledelse vil man opnå den dobbelte lykke både at få succes på sit arbejde og have et godt bagland derhjemme. Drivkraften til en større ambition er fornemmelsen af et større potentiale, end det der kan komme til udfoldelse i den nuværende position. Derfor leverer bogen værktøjer til at afdække egne potentialer, til at klarlægge mål og til at lægge en effektiv strategiplan for at opnå målene og implementere dem. Bogen er tilegnet mennesker, for hvem det er vigtigt at få mere ud af karrieren. Det er ikke de økonomiske mål, der har topprioritet i bogen, men mere de sociale og selvrealiserende. Letlæst hvad det teoretiske angår og med eksempler ind imellem. Bogen ligger i tråd med de mange coaching- og selvcoachingbøger, der udkommer i disse år. Den er i enhver henseende både fornuftig og bæredygtig, men jeg kan ikke se noget, der ikke er beskrevet tidligere

 Lektør: Ellen Lind

Peter Horn & Jens Wittrup Willumsen
SAS - når tiden er vigtigst : historien om SAS' turnaround (2006) - BOG

Forfatterduo, som består af Jens Wittrup Willumsen, der er viceadministrerende direktør i SAS, og ledelsesrådgiver og forfatter Peter Horn som bl.a. har skrevet bøger om branding fx ligeledes fra 2006 Brænd igennem: guide til personlig branding.

Sammen skriver de en erhvervshistorisk bog om SAS' udvikling med udgangspunkt i 2001-2005, der var vigtige og turbulente år for virksomheden, hvor virksomheden udviklingsmæssigt lavede et såkaldt "turnaround". Et managementbegreb, der kan defineres sådan: "Turnaround omfatter for en virksomhed, at dens ledelse ved at bruge sine ressourcer og sit potentiale strategisk og proaktivt sikrer virksomhedens eksistens og fremtid i en ny dimension".

Bogen trækker erhvervshistoriske linjer helt tilbage fra starten på Scandinavian Airlines Systems i 1946, og beretter om både heldig og fremsynet ledelse og mindre heldig ledelse helt frem til årsskiftet 2005, hvor en tilsyneladende heldig "turnaround" er en realitet. Som inspiration for nok især topledere redegør bogen også for praktiske værktøjer til en sådan "turnaround". Der har de seneste år været en del medieomtale af SAS som virksomhed. Her er chancen for et unikt indblik i og en analyse af SAS' erhvervshistoriske udvikling. Jeg kender ingen tilsvarende bøger

 Lektør: Carsten Güllich-Nørby

Peter Horn
Brænd igennem: guide til personlig branding (2005) - BOG 

Forfatteren, der er strategisk ledelsesrådgiver, skrev i 2004 bogen Personlig branding. Denne lille efterfølger udkommer i Børsens meget brugbare serie Kort til viden, og den er i sagens natur mindre omfattende og mere overskuelig. Det er en kort, koncentreret og præcis indføring.

Hvis man har talent og noget på hjerte, som man gerne vil frem med, noget man gerne vil skabe sig kontakter og karriere på, så gælder det om at have værktøjerne og metoderne til at skabe positiv opmærksomhed hos de relevante personer.

Personlig branding handler i høj grad om, at man finder sin egen identitet. Netop dette indleder forfatteren med et afsnit om, efterfulgt af en øvelse man selv kan lave. Man skal også afklare sine ressourcer og sørge for at have nogle, man kan sparre med. Den sidste halvdel af bogen giver en god gennemgang af alle de midler, man kan bruge for at gøre opmærksom på sig selv: Pressen, de forskellige medier, foredrag, firmasport osv.

Bogen er fin til at give den første introduktion til et emne, der kan virke lidt kunstigt og smart; men som jo i virkeligheden er blevet brugt overalt og til alle tider, også før begrebet blev kaldt branding. Bogen kan læses af enhver, der ønsker at gøre opmærksom på sig selv i erhvervsmæssig sammenhæng

Lektør: Jette Landberg  

Peter Horn
Karrierespillet : sådan vinder du! (2005) - BOG

Forfatteren som er erfaren ledelsesrådgiver, og bl.a. også har skrevet bogen Personlig branding fra 2004, skriver her om det spil, mål og midler, man som aktiv arbejdstager, uværgelig er en mere eller mindre heldig deltager i.

Bogen åbner spillet med kerneord som "magt, begær og indflydelse", og definerer således i et afsnit spillets forudsætninger, "Karrierespillet er ens evne til i samspil med andre at udvikle de strukturer, der fører til opnåelse af et i forvejen fastsat mål".

Karrierespillet går videre med et afsnit om strategi med praktiske eksempler og "spillerprofiler", og klarlægning af spilleressourcer som "det rigtige netværk". Som forfatteren skriver er manges netværk temmelig statisk, og det er en uheldig stopklods, hvis man vil karrierespillet. Man skal ville møde andre, og skabe netværk, og vel at mærke de rigtige netværk, der kan fremme ens karrierespil. Forfatteren fortsætter sin redegørelse for karrierespillet, og giver en såvel intern (i en virksomhed) som ekstern værktøjskasse der er nødvendig i spiller-tasken.

Efterskriftet fortæller om bogens 3 mål. Give rette værktøj til de der vil karrierespillet, og vejlede de der ikke vil, og som det tredje gøre ledersiden bevidst om karrierespillet. Interessant og tilgængelig bog, både for de der vil spillet og de som ønsker plads på sidelinjen Til opgavebrug fra handelsskoleniveau

Lektør: Carsten Nørby Sørensen  

Peter Horn
Personlig branding : skab dit eget varemærke (2004) - BOG

 Forfatteren er kendt i erhvervs- og medieverdenen, og hans erfaringsgrundlag herfra må formodes at danne basis for denne hans 3. bog.

Bogens emne er oppe i tiden, og skønt han overvejende tager udgangspunkt i mennesker, der ønsker en karriereudvikling som ansat i enten privat eller offentlig virksomhed, kan bogens målgruppe snildt udvides til også at omfatte fx politikere, kunstnere og egentlig alle andre, der gerne vil gøre sin person bemærket i en eller anden form for fagligt regi.

Begrebet "personlig branding" betyder at man gør sig kendt, lidt på samme måde som når man markedsfører et varemærke. Bogen er fyldt med gode tips og nyttige redskaber, den er inspirerende, alment tilgængelig og kan anvendes bredt. Også jobsøgende kan få gavn af bogen, der bl.a. omhandler hvordan man kan fremdyrke en bemærkelsesværdig profil og en god fremtoning i omgang med evt. samarbejdspartnere.

Bogen fremtræder nydeligt og overskuelig med en fyldig litteraturliste. Forf. har sammen med Bo Bache skrevet Følelsesøkonomien, 2002/20. Der findes ikke andet om emnet på dansk

 Lektør: Annemette Schønberg Johnsen

---
Se alle værker:
www.karriereledelse.dk