Program: “Magt og ledelse”   10/04/14

Major Nina Uller
Magt


Direktør Peter Horn
Ledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resumé: Bliv bevidst om, hvordan du etablerer, fastholder og udøver magt i karrieresammenhænge på ny type workshop. Den ledes af major, prodekan Ninna Uller, master i organisations-psykologi, og direktør Peter Horn, der rådgiver ledelser og bestyrelser i ind- og udland. Se programmet nedenfor og læs mere om den næste workshop her: Magt og Ledelse.asp .Tilmeld dig nu: ee@peterhorn.dk. Deltager-gebyr 4.990 DKK + moms 1.247,50 DKK - i alt 6.237,50 DKK.

 Programmet
Workshoppen holdes på Det Kgl. Bibliotek (Den Sorte Diamant), Søren Kierkegaards Plads 1, København onsdage kl. 17.00 – 21.45. Deltagerne bedes møde 15 minutter før start.

Kl. 17.00-17.10  Introduktion. Peter Horn og Nina Uller.
Kl. 17.15-17.45  Definition af din nuværende magt og hvordan du
                          kan øge den i forhold til din hensigt og dit mål.          
                         
Øvelse med partner.
Kl. 17.45-18.00 Oplæg til "din adfærd i magtspil".

Kl. 18.00-18.30  Øvelse i magtspil.

Kl. 18.30-19.00  Introduktion til opbygning af en magtportefølje.
                          Peter Horn og Nina Uller.
Kl. 19.00-20.00 Min magtportefølje. Øvelse med partner.
Kl. 20.00-20.30  Anvendelse af magt i karriere- og ledelses-
                          sammenhænge. Peter Horn og Nina Uller.
Kl. 20.30-20.50  Øvelse med partner i anvendelse af magt i karriere-
                          og ledelsessammenhænge.

Kl. 20.50-21.00 Pause

Kl. 21.00-21.30  Afrapportering og gensidig evaluering: “Tror jeg, du 
                          kommer i mål. Tror du, jeg kommer i mål?”
Kl.21.30-21.45   Magt til hverdagsbrug og tak for i dag. Peter Horn
                          og Nina Uller.

Workshoppens baggrund
Indsigt i, hvorledes du anvender magtdimensionen som en del af din karriere som specialist, i ledelse eller som kommende medlem af advisory boards eller bestyrelser.  Du bliver i stand til at definere din nuværende magt og hvordan du kan øge den i forhold til din hensigt og dit mål.  Du indgår i et eksklusivt hold. Alt, der siges, holdes fortroligt mellem deltagerne.

Deltagere
Deltagere er ledere og potentielle ledere på mellem- og øvre niveau, specialister og kunstnere. Nogle er også virksomhedsejere og kommende medlemmer af advisory boards og bestyrelser i netværket KVINDER I BESTYRELSER

Udbytte
Du får en systematisk indføring i magtdimensionen; værktøjer til at analysere din relative magt i forhold til din hensigt; du introduceres til magt i kooperative spil og nulsumsspil og får et udkast til, hvorledes du fremadrettet kan anvende både din og andres magt konstruktivt.

Det giver dig større ledelseskraft i nuværende og fremtidige positioner, og dermed også større merværdi for virksomheden.   

En introducerende workshop på 4 timer har sine begrænsninger, men giver en god personlig hands-on fornemmelse af magtdimensionen. Ud over den teoretiske tilgang introduceres du til cases og får mulighed for at “prøve dig selv af”. Du får efterfølgende en konsultation med Peter Horn eller Nina Uller.

Pris og tilmelding
Prisen for at deltage i workshoppen og en efterfølgende konsultation med Peter Horn eller Nina Uller er 4.990 DKK + moms, 1.247,50 DKK - i alt 6.237,50 DKK.
Tilmelding: Send dit CV og dine øvrige data til ee@peterhorn.dk .
---
Læs mere:
Magt og Ledelse.asp