Ledelse: Sådan bruger du følelsesøkonomi og personlig branding 17/01/17

    Peter Horn - giver
        guided tour i sit
         forfatterskab.Resumé: Peter Horn giver en guided tour i nogle af sit forfatterskabs 15 bøger – og fortæller om sammenhæng mellem fremtidsvision, personlig branding og  karrierespil. “Ledelse kan være at tænke for andre. Det kan også være at få andre til at tænke for sig,” konstaterer han.

“Jeg har skrevet 16 bøger om at lede og lede sig selv. Mere af lyst end nødvendighed. Den røde tråd er at se frem. Være visionær. Gøre, hvad der er nødvendigt frem for sit bedste; synliggøre, hvad man har præsteret.” Peter Horn fortæller om sit forfatterskab. "Hvordan jeg selv synes, det går? Det går ikke. Det iler."

Han sammenligner indholdet af de 1
6 bøger på i alt 4.000 sider som samspillet mellem teoretikeren Carl Friedrich Gauss – matematikkens fyrste og praktikeren, den forskningsrejsende Alexander von Humboldt – grundlæggeren af moderne geografi (læs Daniel Kehlmanns “Opmålingen af verden”). Gauss var som geni i stand til at tænke sine resultater; Humboldt måtte opleve sig til dem - i Europa, Sydamerika, USA og Rusland. På Cuba lukkede han hunde ind til krokodiller i et lukket rum. Forskning kan være en blodig affære. Som selvindsigt.

“Mine bøger handler om overblik og indsigt. Overblikket er at overskue den verden, der er udgangspunkt. Den, vi oplever med egne øjne – og verdens oplevelse af os, udefra og ind. Indsigten er indblik i selvet, så man kan definere egne værdier ud fra omverdenens behov.

Bøgerne er overordnet om ledelse. I nogen udstrækning af andre; som udgangspunkt af sig selv. "Ledelse kan være at tænke for andre. Det kan også være at få andre til at tænke for sig."

Spørgsmålet er, i hvilken dimension, der skal tænkes. De fleste kan følge med, når Gauss, otte år, i regnetimen er tæt på prygl af læreren, fordi han straks beregner summen af alle tal fra 1 til 100.  Tænkning og metode: 1+100 = 101. 2+99=101. 3+98=101... gjort 50 gange svarer det til 5050. Men – en beregning af rummets krumning, som Gauss senere præsterede?

Ledelse og adfærd kan sættes på formel. Den matematiske spilteori, grundlagt af John von Neumann, har en central rolle i bogen “Karrierespillet. Sådan vinder du”, i et kapitel om at analysere strukturen i forskellige spil og hvordan mennesker spiller disse spil.

Undervejs i forfatterskabet er jeg stødt på spørgsmålet, om det nytter at sætte sig selv i en strategisk sammenhæng? Fremtiden er jo sjældent liniær. Svaret er derfor, at vedholdenhed i strategiens gennemførelse, tilsat fleksibilitet, kan føre til det resultat, vi som individer har indflydelse på.”

Den nyeste bog, "Magt til hverdagsbrug" fra 2016 - skrevet med major og prodekan Nina Uller (opgavedelen) er en business thriller. Weekendavisens anmelder: "Blondinen fra Helvede". En anden anmelder fra et af de største dagblade: "Jeg opgav at anmelde den. Den var for syret - og jeg forstod den ikke."

"Nina lavede et godt stykke arbejde med opgavedelen. Selve historien, som jeg stod bag, havde stor inspiration fra virkeligheden. Hovedpersonen, en stor, flot blondine med en IQ, der kan lægge de fleste ned, var - viste det sig - større end virkeligheden. Hun findes altså. Som visse filosoffer siger: "Men jeg tror det ikke." Bogen handler i al sin enkelthed om, hvordan man opnår mest muligt ved at anvende mindst mulig magt. Det fordrer naturligvis, at man har magt over sig selv. Det er også en del af denne bog."

"Bogens indhold er en videreførelse af workshoppen "Magt og ledelse", som Nina Uller og jeg har holdt på dansk og engelsk et pænt antal gange. Målet er at få redefineret magt til et personligt gode. Mange viger tilbage for at bruge magt. Men magt er nødvendig for at få et menneske, en gruppering og et samfund til at være velfungerende. Kendskab til brug af magt er en central del af demokratiets kerne. Det modsatte af magt er afmagt. Det skal man ikke ønske for nogen. Så er næsten alt håb ude."

Følelsesøkonomien
Bogen “Følelsesøkonomien” (2002) af Bo Bache og Peter Horn fortæller om fremtidens marked – for virksomheder og for kunder. De forudsiger, at der vil opstå en ny type kunderelationsvirksomheder (herunder i dag Coop, der ud over e-handel også vil spænde over Coop Bank, Facebook, Linkedin, rejsesites, interessesites m.v.), der vil påtage sig at opfylde en stigende del af alle kundens behov. Virksomhederne vil i øget grad blive målt på deres kundekapitalværdi, altså målt på de værdier og de behov, som de henholdsvis administrerer og opfylder for deres kunder.  

I bogen introduceres flere nye kunderelationsbegreber – og en ny, følelsesmæssigt udmålt valuta, Emotion. Konklusionen: “Følelsesøkonomien vil indebære, at det er summen af personers individuelle værdiansættelser, der skaber den fælles rigdom inden for de rammer, som  grupper af mennesker aftaler.” Dermed kan nationer også skabe et følelsesmæssigt bruttonationalprodukt. (Se mere her)

Personlig branding
Bogen “Personlig branding” (2004, 2005, 2009) af Peter Horn: “Vi lever i en verden, hvor vores forudsætninger er ved at være så ens, at det, der adskiller os mest, er vores personlighed. I fremtiden vil personligheden også ofte spille en vigtigere rolle for os end vore faglige kompetencer. I hvert fald hvis vi hører til den gruppe mennesker – i Danmark vel godt 100.000 – der har besluttet sig til at gøre karriere i ledelse.”

Bogen er stærkt innovativ på området, og rummer ud over avanceret teori som i “den personlige varedeklaration”, “den personlige markedsanalyse” og “suverænitetsmodellen” i samspil med definitionen: “Personlig branding er den offentlige gengivelse af din personlighed og dine færdigheder i den udformning, der fremmer dine mål bedst muligt.”

Bogens indhold blev testet sideløbende med, at den blev til. Nogle af deres cases er således med i bogen.

 Andre cases kommer fra forfatterens righoldige – og nogle gange anonymiserede – klientarkiv. Et centralt citat i bogen – fra Norman Mailers “An American Dream”: “Nobody ever tells the thruth here. It’s impossible. Even the molocules are full of lies.” Selv luftens molekyler er fulde af løgn! Det er ikke noget godt udgangspunkt. Man skal fra starten lægge sin strategi ud fra at tale så sandt, som det er muligt.

Bogen har været en bestseller. Den har fremragende anmeldelser. Vigtigst af alt: den har inspireret i hundredevis af mennesker – med den engelske efterfølger “Personal Branding” i en lang række lande – til at anvende personlig branding i deres karriere. (KØB BOGEN HER ) 

Karrierespillet
Bogen “Karrierespillet” (2005) af Peter Horn: “Alle mennesker er involveret i karrierespil det meste af livet, men ikke nødvendigvis som de udfarende. Langt de fleste af os er bevidst eller ubevidst brikker i et af de mange spil, som foregår på alle niveauer i alle dele af samfundet. Nogle karrierespil har eksplicitte regler. Her hersker der ingen tvivl om spillereglerne. Men et stigende antal er implicitte – reglerne er “blevet væk”. derfor er f.eks. skakspilleren oppe mod hasardspilleren i en kamp, hvis udfald oftest vil være uforudsigeligt.” Videre: “Bogen fortæller om de karrierespil, der udkæmpes i alle dele af samfundet. Især på det erhvervsøkonomiske område, hvor kampe ofte føres med en elegant brutalitet og et morderisk raffinement, der er langt større end nogensinde oplevet på den politiske arena.”

Bogen er gennem alle aspekter af karrierespil – også baggrunden – og er ganske godt karakteriseret af dette citat af Benjamin Disraeli: “Næst efter at vide, hvornår man skal gribe en chance, er det vigtigste i livet af vide, hvornår man skal give afkald på en fordel.” (KØB BOGEN HER )

SAS – når tiden er vigtigst
Bogen “SAS – Når tiden er vigtigst” (2006) af Peter Horn og Jens Wittrup Willumsen danner fortsat udgangspunkt for interviews i medierne, når det brænder på for det store flyselskab. Årsagen: Bogen indeholder en skarp analyse af Scandinavian Airlines gennem hele selskabets historie. Fra den genialt tænkte sammenslutning af tre landes små flyselskaber til ét sort, der i en lang periode har været en markant spiller på markedet. Selskabets historie fortælles: “SAS’ historie er, som det senere vil fremgå, præget af mange turnarounds. Disse turnarounds har været efterfulgt af perioder med middelmådige eller helt utilfredsstillende resultater, der så førte frem til den næste turnaround.”

Bogens fortsatte aktualitet er primært dens scenarium for SAS’ overlevelsesmuligheder gennem innovation og markedstilpasning – og hvad der fremover vil drive luftfarten. Bogen slutter: “Turnarounden er lykkedes med udgangen af 2005. Men det er ikke nok at bygge en virksomhed udelukkende på besparelser. Den skal også have en strategi og vitalitet, defineret som stræbsomme og motiverede medarbejdere, til at gennemføre den. Det er dagens og morgendagens ufordringer for SAS.” Det sidste har også gyldighed i dag.  (KØB BOGEN HER )

Vision minus status = Strategi
Bogen “Vision minus status = Strategi” (2008) af Peter Horn med ledelsesfilosoffen Mogens Stiller Kjärgaard er om revitalisering af mennesker og virksomheder. I den rejses det centale spørgsmål: “Kan en virksomhed begå selvmord – som et menneske?”

Vi opstillede et regnestykke, hvor vi først sagde: “Som udgangspunkt kan man befinde sig i en af tre mulige situationer:

1. Forventningen kan være større end erfaringen.
2. Forventningen kan være i balance med erfaringen.
3. Forvetningen kan være mindre end erfaringen.

Virksomheder i situation 2 og især 3 er i farezonen, fordi de vil lide under “plejer-syndromet”. Det nytter sjældent at reducere erfaringen, eksempelvis ved at ansætte nye og uprøvede medarbejdere. Derimod kan den ansvarlige ledelse i en virksomhed med en forventningsmængde der er for lav i forhold til erfaringsmængden, finde udvej med at tilføre nye forventninger i form af en vision. Ledelsen vil opleve, at virksomheden revitaliseres; at der nu igen bliver noget at leve for. At man så at sige skubber tidspunktet for den naturlige død ud i fremtiden ved at ændre på forholdet mellem forventning og erfaring.

 Konkluderende: Virksomheder kan begå og begår selvmord efter samme principper, som tilfældet er med mennesker. Der kan være penge på virksomhedens konto. Maskiner og mursten er betalt. Der er dygtige og kompetente medarbejdere. Men det er ikke tilstrækkeligt for ejerne og ledelsen, fordi virksomhedens eksistensgrundlag er smuldret. Erfaringerne har oversteget forventningerne, og virksomheden har derfor mistet sin fremdrift. (KØB BOGEN HER)

Personal Branding
The book “Personal Branding” by Peter Horn (2009): “Personal Branding is about establishing yourself as a recognisable set of values. This is not a new concept. People in history have been doing it for thousands of years, and some are still going strong today, as a visit to any holy place will attest. Doing a good job is no longer an adequate path to success. Do only the work you can do with excellence, and then ensure the world knows about it. Like the proverbial better mousetrap, it wil be your invension of a better Personal Brand that will ensure a steady flow of people to your door.

A vital quote regarding personal branding is: “In the end, it is impossible not to become what others believe you are.” Julius Caesar in Gabriel Garcia Márquez’s book “Memoria de mis putas tristes”.

Regarding personal branding, you must decide your personal label, your personal market research and your brand value. (Buy the book here).

---
Andre bøger af Peter Horn:

www.karriereledelse.dk

Om Peter Horn & Co.:
www.peterhorn.dk

Se web-tv indslag med Peter Horn: https://www.youtube.com/watch?v=Rw_BA1CiyIo  (6:44)