Indre barrierer: Rammer hver anden dansker på jobbet

18/10/12

Lene Thomsen og Peter Horn – har udviklet formatet ”intelligente barrierer” . (Foto: Christian Lange)

 Resumé: Erhvervspsykolog og management konsulent vil give de 1,3 millioner danskere på arbejdsmarkedet, der ikke bliver udfordret nok på jobbet og får de muligheder, de fortjener, et løft. Det sker ved at lære dem at udvikle intelligente barrierer.  

Der er 2,7 millioner mennesker på arbejdsmarkedet i Danmark. Over halvdelen synes, at de ikke bliver udfordret nok på jobbet og får de muligheder, de fortjener.

Lige så mange kæmper med indre barrierer. De har svært ved at håndtere forløbet fra barriere til karriere. Det koster samfundet og erhvervslivet store milliardbeløb i mistede muligheder.

 

En erhvervspsykolog og en management konsulent er gået sammen om at skabe nye rammer for optimering af arbejdsstyrkens joblyst og karrieremuligheder. Det sker gennem et nyt format og bogen ”Intelligente barrierer – om at udfordre og motivere sig selv”. En intelligent barriere er ”afstemt med den sammenhæng, man indgår i med omgivelserne”. Peter Horn, direktør i Peter Horn & Co. Management Consulting og erhvervspsykolog Lene Thomsen, partner i HR7, siger:

 

”Formatet kan få afgørende betydning for virksomheders fremadrettede konkurrenceevne, fordi virksomhederne vil være i stand til at fastholde og udvikle nøglemedarbejdere i ind- og udland i højere grad end nu.”

 

Bedre dialog om ønsker og realiteter

 Skabelsen af de intelligente barrierer har til formål at skabe en bedre dialog mellem virksomheden og de medarbejdere med ledelses- og specialistpotentiale, virksomhederne ønsker at satse på. Definitionen: “Intelligente barrierer leder dig frem til den mest hensigtsmæssige adfærd på baggrund af dine valg og beslutninger.” 

”I dag bremses medarbejderne af både indre og ydre barrierer, når de overvejer deres karrieremuligheder. Virksomhederne kan med formatet intelligente barrierer tilbyde nøglemedarbejdere værktøjer, der accelerer personlig afklaring, og udbygger kendskabet til deres fremtidige muligheder i virksomheden. Det øger fastholdelsen og det gensidige engagement.” siger Lene Thomsen.

”Formålet er ikke kun at kunne bryde sine indre barrierer. Det er også at lære, hvordan man håndterer dem. Nogle af de barrierer, der opstår, har til formål at beskytte mod uhensigtsmæssige handlinger. Kort og godt: Intelligente barrierer kan holde én fra at gøre noget dumt.”

 

Milliardbeløb at hente

Peter Horn mener ud fra undersøgelser af arbejdskraftmobilitet, at mange danske virksomheder kan spare store beløb ved at arbejde med barriererne og gøre dem intelligente.

 

”Finanskrisen betyder, at mange nøglemedarbejdere ikke skifter job så ofte som før. Men det er i reglen de meste eftertragtede ledere og medarbejdere, der lader sig friste af en position i en anden organisation. Ved disse rotationer er der tale om en dominoeffekt, der ud fra et arbejdsmarkedsperspektiv udelukkende koster virksomhederne penge. Alle vil være bedre tjent med at fastholde og bygge videre på de medarbejdere, der udgør værdi. Kan antallet af gennemsnitlige skift nedbringes fra de nuværende seks i et livsperspektiv, vil det give erhvervsliv og samfund et markant økonomisk løft på mellem 3 og 5 procent af den årlige omsætning på over 3.000 mia. kr.,” siger han.

 

Bogen ”Intelligente barrierer – at udfordre og motivere sig selv” udkommer ultimo november som e-bog på forlaget Executive Magazine’s Books.

---
Læs mere:
www.intelligente-barrierer.dk