Karriereledelse: Vil du noget andet med dit liv?

17/09/13
Peter Horn – Vil du noget andet med dit liv?
Resumé: På et tidspunkt ønsker mange at foretage et skift i karrieren. For nogle er det svært, fordi de har opbygget deres suverænitet på et bestemt område. For andre kan det være en indre barriere, der blokerer for en ny retning i det professionelle liv. “Det er vigtigt med en realistisk vurdering af sine muligheder,” siger ledelsesrådgiver Peter Horn. Han er bogaktuelt med Intelligente barrierer og har egne erfaringer med at håndtere barrierer - på godt og ondt.

Mange opdager på et tidspunkt i livet, at karrieren fører dem et andet sted end det, de ønsker.

Dermed står de med et dilemma: De har vist, at de har opbygget deres suverænitet på et bestemt område – som f.eks. ledere, specialister eller i et liberalt erhverv. Og så oplever de, at de vil noget helt andet med deres professionelle liv. Der kan være langt mellem drøm og virkelighed. Derfor er det vigtigt at fastholde drømmen og skabe fundamentet for dens realisering.

“Man kan have en tyrkertro på, at hvis man blot ønsker noget tilstrækkeligt meget, går det i opfyldelse. Andre mener, at deres evner til netop at gøre noget andet er så indlysende, at det må falde alle  beslutningstagere inden for det ønskede i øjnene. Realiteten er nok snarere, at det kræver en jordnær erkendelse af, at forudsætningerne – både de indre og de ydre – skal være på plads, hvis man vil lykkes  med at finde et nyt ståsted.”

Det siger Peter Horn, der som ledelsesrådgiver har sparret med mange ledere, specialister og personer i liberale erhverv om det at skifte karrierespor. 


Skal andre udpege din karrierevej - eller vil du selv? (Modelgrafik: PHC)

Fra drøm til virkelighed
Peter Horn konstaterer, at det vigtigste for de fleste at at finde ud af, om deres oplevelse af og forventninger til et karriereskift står mål med den investering og de ressourcer, der skal til for at gennemføre aktiviteten.

“Mange af os har en ide om, hvordan det vil være at “være noget andet”. Mens jeg har arbejdet stabilt med ledelsesrådgivning – at sparre om lederes vision, mission og implementerende strategi, har jeg på mit andet ben – kommunikation – haft en række skifter. Fra en journalistisk drevet virksomhed til kommunika-tion. Fra at lede en virksomhed, der for virksomheder og organisationer udgav mange printmedier til at producere og instruere tv-programmer – og efterfølgende til at realisere et ønske om et faglitterært forfatterskab. Det hele er blevet realiseret. Et internationalt pressebureau blev til en international kommunikationsvirksomhed med medier på en lang række sprog. Denne virksomhed blev afløst af et tv-produktionsselskab, der producerede godt 100 programmer – hvoraf en del var internationelt rettede. Derefter et forfatterskab med 15 titler – og det er ikke slut endnu. Skal man gøre status, kan man spørge:

“Har det indfriet forventningerne, givet nye oplevelser og kompetencer?”
“Ja!”

“Har det været en god forretning?”
“Nej! F.eks. var det kostbart at lære at producere tv-programmer rationelt. Da vi startede, havde vi en crew på 12 personer. Da vi sluttede, kunne vi præstere samme produktion med tre til fire personer.”

“Har det så været umagen værd?”
“Ikke set fra et økonomisk synspunkt. Dér gør man ofte bedre i at blive “ved sin læst”. Men erfaringerne og den opbyggede viden om ledelse, motivation, det rationelle syn på at skabe resultater – nemlig ikke at gøre sit bedste, men at gøre hvad der er nødvendigt, har været et enormt plus. Ikke mindst når det har handler om at videregive nogle af erfaringerne i bogform, som det senere har været tilfældet.”

“Er det så en god forretning at skrive bøger?”
“Ja, på det menneskelige og professionelle plan. Hvis man i forvejen er travlt beskæftiget, tager det godt et år og koster vel de fleste ferier og omkring en million kr. i arbejdstid. Så en bog er i dag ikke en bog, men et format, der bl.a. skal indeholde en række aktiviteter, herunder foredrag, konsultationer, workshop og kurser. Hvis man derfor er udadvendt og godt kan lide at møde mange forskellige mennesker i både ind- og udland er det rigtig spændende.”

“Hvis du nu kunne gøre noget om?”
“Ville jeg sikkert gøre det igen. Men – på en anden måde. Jeg har lært, at overgange kan være bedre og mindre krævende end de bratte skifter. Omgivelserne skal have tid til at følge med og kapere det nye. Man ændrer jo identitet professionelt. Fordi man er er klar og afklaret, er det ikke sikkert, at omgivelserne er det.”

Valget: Bekvemt eller krævende
I sine konsultationer i karriereledelse lægger Peter Horn vægt på, at klienterne får spillet drømmene op ad realiteternes væg.

 “Til en start handler det både om selverkendelse og selvanerkendelse. Ligesom der ikke er grund til at dyrke ekstremsport, hvis man ikke har fysik til det, er der ingen grund til at tage fat på et karriereskift, hvis man ikke har psyke til det. Derfor handler det om at klargøre, hvad man oplever, at man kan og ikke kan. Hvilke indre barrierer, der kan være og hvilke, der skal og ikke skal overvindes,” siger han.

“Dernæst skal man vurdere, om det er umagen værd at skifte fra noget, man gennem sin beherskelse af en professionel disciplin er suveræn til. For at forsøge sig med noget, som man kun måske kan blive suveræn til. Mange fremhæver i den forbindelse, at de brænder for det, de gerne vil foretage sig. Men der er ikke altid sammenhæng mellem passion og suverænitet.”

“Omgivelserne spiller en vigtig rolle ved et karriereskift. Derfor skal man forstå, at “i sidste ende er det umuligt ikke at blive, hvad andre anser dig for at være”.  I tilknytning til det skal man vurdere sit personlige brand og finde ud af, hvordan karrierespillet skal gennemføres, så man har det bedst mulige udgangspunkt for at gennemføre sit forehavende.”

“Vi handler langtfra altid rationelt. Nogle gange kan det være svært at sætte ord på, når vi har lyst til at foretaget os noget andet i karrieren. Netop derfor er det vigtigt at gå ind i oplevelsen af det, vi gerne vil foretage os og skabe et scenarium for, hvorledes det kan forme sig. Når man på den måde har oplevet sig selv tre, fem, 10 eller 15 år ude i fremtiden, handler det om at finde vej tilbage og undervejs finde de platforme, der skal til. Nogle vil opleve, at drømmen er bæredygtig. Så er det blot at slå til. Andre vil finde, at summen af de ukendte faktorer vil veje for tungt. Til gengæld finder de så måske nye muligheder og udfordringer i den karriere, de allerede er i gang med.”
---
Vil du vide mere om konsultationer i karriereledelse (der også omfatter intelligente barrierer, karrierespil og personlig branding), er du velkommen til at kontakte Peter Horn og aftale en introduktion: ee@peterhorn.dk eller +45 40 46 78 98. Læs også om valg af Personlig Branding .
---
Læs mere:
www.peterhorn.dk

Bøger:
www.karriereledelse.dk
Foredrag, workshops, kurser:
www.executive-speeches.
dk


Optagelser i New York og i Los Angeles - til programmet "De utæmmelige - The Savage Rose" til DR1 og DR2.