Kvinder i bestyrelser skrappere end mænd

 

16/04/2009

 
”Kvinder, der vælges ind i bestyrelser, er ofte skrappere end deres mandlige kolleger. Det er en fordel i nogle virksomheder og en hæmsko i andre,” konstaterer professor Renée Adams, The University of Queensland Business School.

Executive summary: Professor Renée Adams fra The University of Queensland Business School mener, at kvinder i bestyrelser ofte er så kvalificerede, at de overgør deres kontrol. Det kan skade virksomhedernes præstationer. De administrerende direktører får kortere snor.

Af Peter Horn

“Vi kan dokumentere, at kvinder i bestyrelser er skrappere kontrollanter end mænd. Men vi har påvist, at overkontrol kan være skadelig for virksomhedens værdier. Hvis virksomheder presses til at vælge kvinder, f.eks. gennem institutionelle investorer, kan deres bestyrelser blive for hårde. Det kan skade virksomhedens resultater.”

Det konkluderer den australske økonomiprofessor Renée Adams fra The University of Queensland Business School. Hun har med lektor Daniel Ferreira, Ph.D., London School of Economics, skrevet rapporten ”Kvinder i bestyrelsen og deres påvirkning af ledelse og resultater”, som er optaget af det estimerede tidsskrift Journal of Financial Economics. Sammen har de skrevet en lang række afhandlinger om bestyrelsers sammensætninger og adfærd.

Professor Adams siger i et interview med Berlingske Nyhedsmagasin, at ”vores materiale er konsekvent i vurderingen af, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer er skrappere end mænd. Imidlertid kan vi ikke trække ud af materialet, hvorfor kvinder synes at være skrappere kontrollanter. Der er forskellige plausible forklaringer. En mulighed er, at kvinder, som opnår bestyrelsesposter, skal være mere kvalificerede end deres mandlige kolleger. Det betyder, at de tager opgaven som bestyrelsesmedlem mere alvorligt end det gennemsnitlige, mandlige bestyrelsesmedlem. En anden mulighed er, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer har andre værdier end mændene. En tredje mulighed er, at kvinder føler, at de bliver målt efter en strengere norm end mænd. Alt dette er muligheder, men vi ved endnu ikke, hvilken der er korrekt. Det kan være en kombination af alle tre muligheder.”

Mangfoldige bestyrelser fyrer mere: Professor Adams fortæller, at ”bestyrelser med flere kvinder afskediger administrerende direktører oftere for dårlige resultater, men det kan ikke tilskrives de kvindelige bestyrelsesmedlemmer som sådan. Det er i overensstemmelse med det synspunkt, at kvindelige bestyrelsesmedlemmer er skrappere kontrollanter og derigennem påvirker bestyrelsen og dens adfærd som sådan.”

”Selv om samspillet mellem bestyrelsens kønsmæssige sammensætning og virksomhedens værdi eller driftsresultat synes at være positivt ved første eftersyn, forsvinder denne sammenhæng, når vi gennemgår udeladte variabler og ændrer årsagssammenhænge. Det fremgår af vores resultater, at virksomheder gennemsnitligt har dårligere resultater, jo større kønslig mangfoldighed, der er i bestyrelsen. Årsagen er, at for meget udøvet kontrol af bestyrelsen kan mindske aktionærernes værdi og at kvinder jo netop tilfører den ekstra kontrol,” konstaterer professor Adams.

”Derfor tilfører mangfoldighed kun værdi, når der er behov for øget bestyrelseskontrol. For at afprøve denne antagelse, undersøgte vi, hvorvidt mangfoldighed påvirker resultaterne forskelligt i virksomheder med forskellige niveauer af aktionærindflydelse. I overensstemmelse med hypotesen fandt vi, at mangfoldighed havde gunstige indvirkninger i selskaber med svag aktionærindflydelse, hvor den yderligere bestyrelseskontrol kan øge værdien, mens den vil resultere i skadelige effekter i selskaber med stærk aktionærindflydelse.”

Kvinder strammer op: ifølge Renée Adams har kvinder på en række markante områder indflydelse på bestyrelsens ledelse. Hun fremhæver, at ”kvinder opfører sig anderledes end mænd i vore målinger af adfærden om fremmøde. Helt konkret har kvinder færre problemer ved at deltage i bestyrelsesmøderne end mænd. Jo større fraktion af kvinder i bestyrelsen, desto bedre er fremmødet blandt de mandlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelser med en ligelig kønslig sammensætning modtager også et mere præstationsafhængigt vederlag og har flere bestyrelsesmøder. Disse resultater peger på, at kvinder har en positiv påvirkning på bestyrelsens ledelse. Især synes mangfoldige bestyrelser at være skrappere kontrollanter: medlemmerne – både kvinder og mænd – kommer til flere møder, programsætter flere møder og en større del af deres vederlag er resultatbaseret”. 

Professor Adams siger, at ”selv om kvindelige bestyrelsesmedlemmer kan være valgt på grund af kønslig forfordeling, er de er i stand til at påvirke bestyrelsens ledelse. Oveni synes køn at have betydning, selv efter at vi har gennemgået bestyrelsesmedlemmernes målbare karakteristika som alder, bestyrelsesperiode, erhvervsstatus og antal bestyrelsesposter. Ikke desto mindre fremgår det af vore resultater, at brugen af kønskvoter i bestyrelsen ikke øger bestyrelsens gennemsnitlige effektivitet, men endog kan reducere effektiviteten for dygtigt ledede virksomheder, hvor yderligere kontrol kan give bagslag”. 

Sammehængen eksisterer ikke: ”Selv om populærpressen ofte refererer til en forbindelse mellem mangfoldighed og resultater, svarer det ikke til vore observationer. Den sande forbindelse mellem diversitet og resultater synes mere kompleks. Om diversiteten virker positiv eller negativ afhænger af en lang række forhold,” siger professor Adams. 

”Mere generelt viser vore resultater, at selv om mange kvinder er blevet valgt af kønslig forfordeling, har disse bestyrelsesmedlemmer en væsentlig og værdirelevant påvirkning på bestyrelsessammensætningen. På den baggrund synes bestyrelsesdemografien at være et vigtigt element i ledelsen.”  

Renée Adams mener ud fra rapportens resultater, at ”den ultimative beslutning om en bestyrelses sammensætning skal træffes på virksomhedsniveau, hvor andre forhold om bestyrelsens karakteristika også bør inddrages. På den baggrund støtter vore resultater ikke argumentationen for kønskvotering.”

Undersøgelsen baserer sig på detaljerede data fra US Investor Responsibility Research Centre, der bl.a. samarbejder med Nordic Investor Services.


Tip en ven

 

 

Udskriv artikel
Print artikel