Kapitalfondenes mand

 

12/02/2009

 
”Jeg har alderen til at kunne
gå tilbage til drift endnu engang,
hvis lysten og det rigtige tilbud
skulle komme,” siger Vagn Sørensen,
en af Danmarks "tunge" bestyrelsesformænd. 

Executive summary:  ”Bestyrelser i kapitalfondsejede virksomheder har en særlig opgave, fordi de skal finde synergi mellem ekspansion, markedstilpasning og finansiering,” siger Vagn Sørensen.

Af Peter Horn

Vagn Sørensen, 49 år, er om nogen kapitalfondenes mand i både Danmark og udlandet med en betydelig portefølje af bestyrelsesposter. Den er ikke mindst baseret på selskaber, der er helt eller delvist ejede af EQT, en private equity fond med 30 mia. kr. under administration og stiftet af Wallenberg-selskabet Investor AB.

Vagn Sørensen, der har haft en lang karriere i først SAS og siden Austrian Airlines, har været seniorrådgiver for EQT siden 1999 og har således en betydelig indsigt i arbejdsgangene i en kapitalfond. Men det var først i 2006, at han skiftede fra et CEO-job i Austrian Airlines til bestyrelsesarbejde på fuld tid.

Og efter skiftet fra drift til bestyrelse har Vagn Sørensen opnået tunge poster som bestyrelsesformand for TDC, BTX Group, Select Service Partner Ltd., deSter N.V. og Scandic AB. Desuden er han næstformand i DFDS og ST Global AG samt menigt medlem af bestyrelserne for bl.a. SIMI, Air Canada Inc. og Braganza AS.

Omsætning frem for alt:
"I de kapitalfondsejede virksomheder, som jeg er tilknyttet, drejer bestyrelsesarbejdet sig for 60 procents vedkommende om at få virksomheden til at ekspandere organisk eller gennem opkøb. 30 procent drejer sig om optimering.

Og kun 10 procent relaterer sig til det finansielle, herunder gældsnedbringelsen. Målet er, at vi over en periode kan øge en virksomheds værdi ved at være ekstra dygtige og sammensætte både en bestyrelse og en ledelse, der med en industriel tilgang til opgaverne fokuserer på omsætningsvækst og strategisk repositionering,” siger han.

Fondene ønsker i sidste ende at afhænde virksomhederne efter en årrække, og det vil i mange tilfælde ske ved en børsnotering.

Af en analyse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet fremgår, at virksomheder ejet af kapitalfonde i gennemsnit har større vækst i antallet af ansatte efter overtagelsen end før, ligesom de opkøbte virksomheder har oplevet en fremgang i omsætningen, og driften synes at være blevet mere effektiv. Analysen bygger på en gennemgang af de ca. 120 danske virksomheder, der i de sidste ti år har været eller stadig er ejet af en kapitalfond.

Fra rådgiverrolle til bestyrelsesrolle:  Vagn Sørensen synes, det har været spændende at bevæge sig fra drift til bestyrelse – han afslog at forlænge sin kontrakt med Austrian Airlines af familiemæssige årsager – og fordi han ikke var enig i strategien.

”Vi havde boet længe først i Sverige og siden i Østrig, og det ville være godt for børnene at komme tilbage til Danmark. Rent professionelt var jeg heller ikke enig i, at Austrian Airlines for enhver pris skulle forblive selvstændig. Man ser den samme udvikling hos SAS. Selskabet er for lille til at opnå en kritisk masse i forhold til de generelle omkostninger, der altid vil være, uanset om man er et lille eller stort flyselskab. Der er en forklaring på, hvorfor store selskaber som Lufthansa, BA og Air France klarer sig bedre, næsten uanset konjunkturerne. Det er ikke sjovt at være leder, når op- og nedturene bliver konstanter,” konstaterer Vagn Sørensen.

I de fleste af de kapitalfondsvirksomheder, som han er involveret i, har han været inde som rådgiver ved vurderingen af forretningspotentialet – og senere kan det så udvikle sig til en bestyrelsesformandspost.

”Det indebærer, at jeg har betydelig indsigt i virksomheden, industrien og også i, hvilken bestyrelse der skal sammensættes for at yde den optimale indsats,” siger Vagn Sørensen.

I mit eget regi har jeg fået tilbudt mange bestyrelsesposter gennem mine netværk, så som Young Presidents’ Organisation, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og et professionelt netværk, der også har været influeret af internationalt organisationsarbejde i bl.a. Association of European Airlines, hvor jeg har været formand, og en bestyrelsespost i flybrancheorganisationen IATA. De personlige relationer til andre er af stor betydning, både når man skal finde bestyrelsesmedlemmer, og når man selv skal have de rigtige poster tilbudt,” konstaterer Vagn Sørensen.

Han mener, det er vigtigt, at man i en bestyrelse nøje kender hinandens kompetencer, og selv sørger han altid for, at brancheindsigten er til stede.

”I en virksomhed som TDC har vi besluttet, at vi skal være markedsleder, og det kan vi kun være, hvis vi sætter fokus på Norden og opnår den kritiske masse. Vi kan ikke opnå synergi på en ejerandel på 15 procent af et teleselskab et sted i Europa. Derfor skal vi være innovative og drive udviklingen. Naturligvis er det ikke sjovt at skulle skære en virksomhed til, men hvis vi ikke gør det, vil den ikke eksistere om bare få år,” siger han.

Vagn Sørensen er glad for sin brede vifte af bestyrelsesposter, fordi det giver indsigt i mange forskellige brancher.

”Jeg skal ikke være inde i alle detaljer, men det har effekt at vide, at f.eks. fragtmarkedet er en indikator på op- eller nedgangstider måneder før, at det kan mærkes på andre brancher. Det kan både bruges inden for en cateringvirksomhed som SSP og Scandic, der som hotelkæde er placeret i midtersegmentet. Vi har i øvrigt opnået en aftale om at drive Palace på Rådhuspladsen i København, som vil være meget positivt for brandet.”

Indsigten i modebranchen har Vagn Sørensen fået via EQT’s ejerskab af det tidligere Brandtex, i dag BTX Group, der er wholesale til detailbranchen med et særligt speciale i franchisekæder.

”Her har vi især sat fokus på logistikken og så den omstændighed, at moden ikke længere følger årstiderne, men kunderne. Det vil sige at moden hele tiden må være retail relevant, hvilket f.eks. kræver flere kollektioner,” forklarer han.

Et skud mere i bøssen: Vagn Sørensen har ikke sat tempoet ned, siden han forlod driftsledelse – og han er blevet 15 kilo slankere, bl.a. ved at løbe marathonløb.

”Jeg har alderen til at kunne gå tilbage til drift endnu engang, hvis lysten og det rigtige tilbud skulle komme. Det har ikke skortet på spændende tilbud, siden jeg forlod Austrian Airlines, og jeg har i mellemtiden fået opbygget flere kompetencer,” siger han. 

---
Læs mere:
www.eqt.se

Tip en ven

 

 

Udskriv artikel
Print artikel