Globalisering kræver internationale bestyrelser

 

29/01/2009

"Det er naturligt at have en international bestyrelse, når 99 procent af omsætningen kommer fra udlandet," siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand for Novo Nordisk A/S.

Executive summary: Danske bestyrelser er i bund, når det drejer sig om internationale bestyrelsesmedlemmer med 6,5 procent udenlandsk repræsentation. I Novo Nordisks bestyrelse er det halvdelen. "Naturligt, for 99 procent af vores salg sker udenfor Danmark," siger bestyrelsesformand Sten Scheibye.

Af Peter Horn

Danmarks samlede eksport er ifølge Udenrigsministeriets eksportundersøgelse på 435 mia. kr. og udgør op mod 60 procent af industriens omsætning. Med udvidelsen af EU og mere vidtrækkende internationale samhandelsaftaler er der lagt op til en tiltagende globalisering. Danske virksomheder er i bund, når det drejer sig om internationalisering af bestyrelser. Ifølge den seneste undersøgelse, "En nordisk tilgang til diversitet i bestyrelsen" fra Nordic Innovation Centre af de knap 500 største virksomheder i Skandinavien, er den udenlandske repræsentation i danske bestyrelser 6,5 procent mod 7,4 procent i Sverige og 12,8 procent i Norge.

"En ny undersøgelse viser bl.a., at udenlandske bestyrelsesmedlemmer i Danmark ofte kommer fra Norden," hedder det fra opgørelsens forfattere, Randøy, Thomsen og Oxelheim. "Globaliseringen ser altså ikke ud til at påvirke bestyrelsen."

Nogle store danske virksomheder har erkendt behovet for de internationale kompetencer i bestyrelsen, herunder Novozymes, Rambøll, Danisco og Novo Nordisk.

Bestyrelsesformand Sten Scheibye, Novo Nordisk, mener, at dette selskabs bestyrelsessammensætning, hvor 50 procent af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er udenlandske, er naturlig i en virksomhed, der har 99 procent af sit salg udenfor Danmark og er noteret på børserne i København, London og New York.

"Vi må i bestyrelsessammenhænge orientere os mod vore vigtigste markeder og sikre, at vi har de kompetencer, der skal til for at få succes internationalt. Bestyrelsen initierer og godkender virksomhedens strategi og kontrollerer, at kravene til risikostyring og intern kontrol opfyldes. Derfor har vi brug for at sikre, at bestyrelsen som kollegium har en mængde kompetencer. Ved genplacering af bestyrelsesposter i Novo Nordisk har udgangspunktet været, hvilke kompetencer den tilbageværende bestyrelse havde og hvad vi skulle tilføres," fortæller Sten Scheibye, der også er bestyrelsesformand for Danmarks Tekniske Universitet og i bestyrelsen for bl.a. Danske Bank, DADES og Industriens Realkreditfond.

Søgning uden køn: Sten Scheibye understreger, at det har stor betydning for bestyrelsen, at den ud over de generalforsamlingsvalgte danske medlemmer rummer en svensker, Göran A. Ando, der har ledet medicinalvirksomheder i blandt andet UK, en schweizer, Kurt Briner, der er uafhængig konsulent og bestyrelsesmedlem i schweiziske og amerikanske virksomheder, en brite, Pamela J. Kirby, der er bestyrelsesformand for Scynexis Inc., og en dansk-amerikaner, Jørgen Wedel, der har været viceadm. direktør for Gillette Company i USA og bestyrelsesmedlem i ELOPAK AS i Norge.

"Når vi søger nye medlemmer til bestyrelsen, bruger vi som oftest et internationalt headhunterfirma. Det sker ud fra en forud vedtaget kompetenceprofil der beskriver den ideelle kandidat. Koncernsproget i Novo Nordisk er engelsk, bestyrelsens møder afholdes på engelsk og vi holder også generalforsamlingen på engelsk af hensyn til vore mange B-aktionærer udenfor Danmark. De repræsenterer 71 procent af kapitalen og 29 procent af stemmerne. Derfor skal bestyrelseskandidater tale engelsk på forhandlingsniveau og desuden besidde de ønskede kompetencer, som også vendes med virksomhedens direktion. Ved rekrutteringsprocessen opstiller vi ikke specifikke krav til køn eller diversitet. Det handler alene om kompetencerne og hvorledes de kan komplementere de allerede værende bestyrelsesmedlemmers. Men jeg er ikke i tvivl om, at diversitet skaber værdi, så er to kandidater lige velegnede vælger vi den der tilfører os mest på diversitet," siger Sten Scheibye.

"Der kan dog være kulturelle, geografiske eller praktiske grænser for, hvor langt vi vil gå ud og finde kandidater. Selv om vi eksempelvis har store potentialer i både Kina og Indien har vi endnu ikke bestyrelsesmedlemmer fra disse lande. EU og USA repræsenterer stadig langt den største indtjening og udgør ca. 70 procent af den samlede omsætning på noget over 40 mia. kr."

Honorarerne sætter grænser: "Jagten på nye bestyrelsesmedlemmer er underlagt flere faktorer end kompetencer, kultur og geografi," siger Sten Scheibye. "Den kompensation, vi kan tilbyde vore bestyrelsesmedlemmer, ligger på niveau i Norden, lidt under niveau i Nordeuropa, noget under niveau i UK og en del under niveauet i USA. Det kan være begrænsende. Nogle vil heller ikke tilslutte sig vores forretningsfilosofi der i høj grad baserer sig på den tre-dobbelte bundlinie med stort socialt og miljømæssigt ansvar. Men her har vi en "arv" der har sammenhæng med, at vi i stor udstrækning er ejet af Novo Nordisk Fonden, der gennem Novo A/S har 67 procent af stemmerne."

"Af hensyn til kvartalsregnskaberne og børsanalytikerne holder vi de fleste møder i Danmark. Til gengæld holder vi vores årlige strategimøder ved nogle af vore virksomheder rundt om i verden, så vi får set forskellige aspekter af virksomheden og dens drift. Et introduktionsprogram for nye bestyrelsesmedlemmer varer godt 20 timer og er obligatorisk, hvad enten man er fra Danmark eller udlandet."

Der er fokus på bestyrelsesansvaret, ikke mindst når ens virksomhed opererer i 80 lande. Sten Scheibye ønsker imidlertid ikke at oplyse, hvorvidt bestyrelsen er forsikret i virksomhedsregi eller i privat regi.

De medarbejdervalgte: Sten Scheibye synes, at det i Novo Nordisk har været positivt at have de lovpligtige, medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen. Han siger, at "i henhold til den danske lovgivning kan medarbejderrepræsentanterne kun være valgt i Danmark, selv om vi omfatter 25.500 medarbejdere i 80 lande. Jeg kan også se problemet ved, at medarbejdere fra f.eks. Kina eller Japan skal sætte sig ind i dansk aktieselskabslovgivning, ligesom sproget kan være en barriere. Generelt set synes jeg, at medarbejderrepræsentanterne er gode at have med. Medarbejderne er næst efter kunderne de vigtigste interessenter for virksomheden og i bestyrelsessammenhænge har de bidraget konstruktivt".

Den internationale erfaring: Sten Scheibye, der for nyligt har helliget sig bestyrelsesarbejde efter en lang karriere som leder i Coloplast og i LEO Pharma A/S, har inspireret af bl.a. sine egne internationale bestyrelsesmedlemmer et ønske om at få op til et par poster i internationale virksomheder med hovedsæde i udlandet.

"Det vil klart være kompetencefremmende at have en international bestyrelsespost på et niveau, der modsvarer Novo Nordisk. Man kommer ind i nye markeder, sammenhænge og udfordringer, og det er primært den "efteruddannelse", man kan få som bestyrelsesmedlem," konstaterer han.'

Novo Nordisk A/S har ingen grænser for genvalg til bestyrelsen, men en aldersgrænse på 70 år.


Tip en ven

 

 

Udskriv artikel
Print artikel