Vinst eller förlust med kvinnor i ledningen
01/11/2005
Kvinnor i ledningen

Marie Trollviks column


Executive summary: Ericssons vinst skulle öka med 5 M kr med fler kvinnor i ledningen men i Norge har man kommit fram till att kvinnor i styrelsen är olönsamma. Mångfald eller enfald? undrar Marie Trollvik, expert på kvinnor och ledarskap, i denna column.

Av Marie Trollvik

Sverige, oktober 2005: 5 Miljarder kronor. Så mycket skulle Ericssons vinst kunnat öka om man hade fler kvinnor i ledningen. Det har den svenska affärstidningen Att:ention räknat ut. Man har använt resultat från bl a det amerikanska forskningsinstitutet Catalyst som fann att börsbolag med flest kvinnor i ledningen också har bäst lönsamhet. Kvinnorepresentation gav 35% högre avkastning på egna kapitalet jämfört med bolag utan kvinnorepresentation.

Norge oktober 2005:Landets styrelser ska fyllas med kvinnor. Det är olönsamt. Handelshögskolan BI lagt fram bevis för att kvinnor i styrelsen är olönsamt. Forskare har undersökt vad som händer i styrelserna med ökat mångfald och slutsatsen är klar. Små, homogena styrelser är bäst för tillväxten. Men erkänner dock att man inte kan vara helt säker eftersom man inte hittat några kvinnodominerade styrelser "bare massevis av mannsdominerte" .Det finns alltså ingen annan verklighet att jämföra med.

Mångfald eller enfald?
Jag undrar om det sunda förnuftet har gått ut där oljerikedomen gått in. Det är en självklarhet att olikhet och mångfald är bra. Om man konkurrerar på en marknad där det finns både män och kvinnor och där olikheter är mer regel än undantag måste man spegla detta i sammansättningen av team och styrelser. Det finns dessutom en hel del forskning som tyder på att heterogena grupper har fördelar framför homogena. Blandade grupper är mer kreativa och har större förståelse för olika konsumentgrupper. De har visserligen svårare att komma fram till beslut och behöver längre tid för diskussioner, men besluten blir bättre. Homogena grupper tenderar att se bort från information som stör gruppens konsensus och världsbild. Det kan bli dyrt i längden.

Problemet med forskning om ledarskap och lönsamhet är att det är extremt svårt att hitta orsakssamband. Allt för många andra faktorer påverkar: konjunktur, företagsklimat, konkurrens, etc. Och hur stor roll spelar egentligen chefen för företagets lönsamhet? Det finns fler frågor än svar. Det mest frustrerande är att debatten hela tiden hamnar i "Moment 22" dilemmat: För att få svar på könets betydelse för lönsamhet måste vi först förändra könsfördelningen. Men för att få acceptans för att förändra könsfördelingen måste vi först bevisa att det är lönsamt!

För mig är det enkelt: Företag som går bra gör det för att de har tagit massor av smarta och affärsmässiga beslut. Ett av dessa är att säkra de bästa talangerna för att i framtiden också kunna ta smarta beslut. De ser till att kunna välja bland hela rekryteringsbasen, oberoende av kön eller hudfärg.

Läs mer: 
www.women2top.net

 


  Marie Trollvik 

Marie Trollvik är konsult och arbetar med ledarskap, lön och organisationsfrågor och driver i Trollvik Resurs i Göteborg.

Marie har en bakgrund som HR manager och har varit ledare för de lyckade EU-projekten "Women to the Top" och "European Project on Equal Pay" på uppdrag av den svenska Jämställdhetsombudsmannen.

www.trollvik.se 
webbplatsen är under konstruktion

 


Tip en ven

 

 

Udskriv artikel
Print artikel