Personlig udvikling: 
Mor til fire og karrierekvinde

Pernille Fabricius tager sit nye job som Chief Financial Officer i GN Netcom som et led i sin personlige udvikling.
Pernille Fabricius, 35, er blevet headhuntet til sit nye job som Chief Financial Officer i GN Netcom fra stillingen som vicedirektør i ISS koncernen. Hun tror på strategisk karriereplanlægning, men også på, at ledere i store, internationale virksomheder er nødt til "at være meget på" for at nå deres mål. "Det sociale element med bl.a. middage og rejser er tidrøvere i forhold til det egentlige arbejde, men det er nødvendigt for at opbygge tillid og kendskab. Derfor skal man også praktisere lederskab i privatlivet."

Af Peter Horn


Pernille Fabricius falder ikke selv i svime over, at hun både har præsteret fire børn, et særdeles flot uddannelsesforløb - og en karriere, der 
bunder i strategisk planlægning. Hun tager sit nye job som Chief Financial Officer i GN Netcom som et led i sin personlige udvikling - der har en horisont på 10-15 år frem. 

Der er ingen slinger i valsen: Hun fastholder sine feminine dyder, men mener i øvrigt, at lederposter handler om at sætte sig mål, få de relevante kompetencer og så i øvrigt arbejde hårdt.

"Jeg tror, at det mange år endnu vil være en skrøne, at man kan nøjes med at arbejde lidt, hvis man vil beskæftige sig med lederskab på et vist niveau. Man kan naturligvis gennem en bedre uddannelse og ledelsesværktøjer reducere den tid, det tager at få det egentlige arbejde gjort. Til gengæld kræver det mere tid at passe de professionelle faglige forpligtelser, som bl.a. middage med inden- og udenlandske forretningsforbindelser og andre lederer fra vores egen koncern, ligesom man også er nødt til at rejse en del for at holde sig ajour med, hvad der sker på de forskellige markeder. Dette element i lederjobbet er en tidrøver - men en nødvendig størrelse i en tid, hvor det i international forretning handler om at opbygge tillid og kendskab. Det hjælper enormt, når man har set hinanden i øjnene - og så er det på et senere tidspunkt nemmere at ordne tingene på telefonen eller med en e-mail."

Den rigtige uddannelse vigtig
I GN Netcoms præsentation af Pernille Fabricius står - på engelsk:

"Pernille Fabricius, Chief Financial Officer, has been with the company since 2001. She is responsible for leading all financial functions of GN Netcom. Before joining GN Netcom, Fabricius was Financial Analyst and Vice President until she was promoted Senior Vice President, Corporate Finance and Control of ISS, a multinational facility service company. Prior to working at ISS Fabricius worked as an accountant with Arthur Andersen & Co."

Det fremgår til gengæld ikke, at hun er blevet headhuntet til sit nye job fra ISS koncernen, der beskæftiger ca. 215.000 medarbejdere i 34 lande - og at hun er gået til en forholdsvis større stilling i en mindre virksomhed - GN Netcom beskæftiger ca. 1000 og omsætter for ca. 2 mia. DKK.

Uddannelsen afslører en meget læsende slider: Cand.merc. aud. fra Handelshøjskolen i København, en Msc.fin. og oveni en to-årig MBA fra Copenhagen Business School.

"Af mit CV vil man kunne se, at jeg prøver at arbejde mig væk fra at være specialist til at arbejde mere med generel ledelse - på langt sigt med en særlig interesse for etik og moral, der på globalt plan bliver en stadig vigtigere del af virksomhedernes liv - i forhold til kunder, medarbejdere og investorer eller aktionærer."

Pernille Fabricius understreger, at hun ikke skiftede job, fordi hun var ked af at være i ISS.

"I min alder er man bare nødt til at skifte efter en årrække for ikke at gro fast - og jeg var trods alt syv år i ISS. Det er vigtigt at komme videre og erobre nye kompetencer, møde nye mennesker og supplere og udbygge sit netværk."

Brug privat lederskab
Pernille Fabricius' job kan kræve lange arbejdsdage og en stor rejseaktivitet. Men hun har også privatlivet med sin mand, bygningsingeniøren Steven og de fire børn, Victoria, Julius, Alexander, Josephine på to, fem, otte og ti år. Fritidsinteresser som fitness og klaverspil - og det private netværk.

Kombinationen af karriere og som mor til fire synes hun, at man ikke skal være imponeret af. Hun tager udgangspunkt i, at evnen til lederskab er en generel disciplin, som man også kan bruge privat.

"Det handler om at kunne lede og fordele - og som udgangspunkt have en klar ide med og plan for det hele liv. 
Kombinationen af karriere og som mor til fire synes Pernille Fabricius, at man ikke skal være imponeret af. Hun tager udgangspunkt i, at evnen til lederskab er en generel disciplin, som man også kan bruge privat.

Jeg er så heldig, at jeg har alle tiders au-pair, som klarer det daglige i hjemmet - og børnene har masser af kammerater i hverdagen. Derfor har vi valgt at sætte fokus på weekenden, og det gør vi bl.a. i et lille sommerhus, som primært danner rammen om familiesamværet. Så er der tid til fordybelse i børnene og deres interesser. Jeg tror det er vigtigt - uanset stilling - at man ikke pylrer for meget om sine børn. De skal lære, at de har deres eget liv - og så kan man hjælpe dem til forståelse af, hvordan de får det meste ud af det. Og her skal man jo gerne kunne trække på sine egne erfaringer."

Hun er glad for, at hendes mand er fleksibel - både i sin private indstilling til kønsroller og rent professionelt.

"Når jeg kommer hjem, handler det altid om familien. Så er jobbet glemt - i hvert fald, til børnene er lagt i seng. Jeg tror, det er vigtgt, at man får ryddet skrivebordet, før man møder næste morgen. Derfor kan der godt lige være et par e-mails, der skal skrives eller besvares ud på aftenen."

Man skal selv prioritere
Pernille Fabricius tror, at langt flere kvinder kan få lederjobs, hvis de er indstillet på "at levere varen".

"Det er ikke entydigt nogens skyld, at kvinder ikke har flere lederjobs. Det er ofte kvinderne selv, der siger nej, fordi de prioriterer andre værdier end karriere. Vi er ikke altid parate til at give de ressourcer, der kræves for at klare et topjob. Jeg blev selv kraftigt opfordret til at tage mit tidligere job, og havde ikke umiddelbart ambitioner om at skifte mit specialistjob ud med et lederjob. En ting er "bare at bruge hjernen" - en anden at skulle lede og motivere andre. Jeg sagde ja, fordi andre troede på mig. Men det trak nogle tænder. Det var en omvæltning pludselig at skulle stå der og stille krav, rådgive og styre."

Man bliver lidt mere hård
Pernille Fabricius husker sig selv som "meget blød" før jobskiftet. Et rigtigt "musisk menneske", kaldte hendes tidligere chef Eric Søe Rylberg hende.

Det har ændret sig - ikke af  lyst, men fordi det har været nødvendigt.

"Ledelse er et stykke henad vejen fortsat noget, der sker på mænds præmisser. Selv om jeg ikke nødvendigvis er enig. Jeg har fået mere hård hud på sjælen. Der er ikke længere væsentlig forskel mellem min lederstil sammenholdt med andre lederes. Jeg tager ikke konflikter så nært mere. Kvinder skal ikke efterabe mændenes måde at agere på, og mændene ikke kvindernes, så vi bliver en ens størrelse. Vi har fortsat brug for at være komplementerende. Som det er nu er vi i nogle dele af erhvervslivet nødt til at bruge de mere maskuline sider."

Pernille Fabricius mener, at "det ligger i opdragelsen, at vi skal være pæne og have pli - som min mor siger. Pænheden og plien rækker ikke langt, hvis man skal tale mandesprog. I mandeverdenen må man nogle gange finde sin "indre bisse" frem for at blive forstået".

Det private netværk
Professionelle netværk og alliancer er alfa og omega for de fleste kvinder, der vil have en ordentlig karriere inden for ledelse.

"I dag er de grænser ved at bløde op, og derfor kan man se, at stadig flere kvinder og mænd indgår i fælles netværk og alliancer. Det er imidlertid fortsat svært for mange kvinder at gå med mændene hen om hjørnet efter arbejdstid, for at løse problemerne eller udfordringerne over en øl."

Pernille Fabricius er i ERFA-grupper, hvor man bl.a. udveksler erfaringer og kontakter. Mændenes professionelle netværk er opbygget over tid og repræsenterer en kultur. Til gengæld er det private netværk for nogle mere spinkelt end kvindernes.

"For mig betyder det meget at have et nært forhold til veninderne, og jeg tror, at det giver en bedre helhed i tilværelsen. Hvis man kun har det professionelle netværk, bliver det måske lidt ensidigt."

Pernille Fabricius mener, at mænd og kvinders netværk er under forandring.

"De nye generationer behandler hinanden mere lige, og er fra barnsben vant til at være en del af hinandens tilværelse. Det indvarsler et normskifte. Old Boys Network hører snart fortiden til. Indtil da synes jeg, at vi ikke skal have så ondt af, at mændene har deres netværk. Vi har jo også vores."

For Pernille Fabricius er det vigtigste, at hun føler, hun har en god tilværelse.

"Jeg tror hverken, at man skal ofre sig for sine børn eller for sit job. Hvorfor skal man det? Jeg prøver at gøre mit bedste - som mor, som hustru og som leder. Tingene skal hænge sammen. Hvis det bedste så ikke er godt nok, må man tage tingene op til revision. Men den slags skal helst komme indefra - og i tide. Det er jo rart at have lidt styr på sin tilværelse, ikke?"
---
Læs mere her:
http://www.gnnetcom.com

Tip en ven

Active Management & Communications©2000-2001