About us  
 

Executive Magazine

Executive Magazines mål er at fremme viden om og forståelse for moderne og international ledelse samt at inspirere og motivere potielle og værende ledere til positioner i øvre ledelse og bestyrelser.

Executive Magazine's goal is to promote knowledge of and understanding for modern and international leadership as well as to inspire and motivate potential and existing leaders to join top management and boards.

Redaktion og abonnement/Editorial and subscription:

Executive Magazine
Peter Horn & Co.
www.peterhorn.dk

Postadresse/Mail address:
Gl. Kongevej 1/1 Gl. Kongevej
1610 København V/DK-1610 Copenhagen - Denmark
Tel. (+45) 33 93 32 55
Fax (+45) 33 93 32 56
E-mail: redaktion@peterhorn.dk

Redaktionen træffes hverdage kl. 10:00 - 16:00 hverdage.

Send en e-mail uden for kontortid: redaktion@peterhorn.dk

Abonnement er gratis til 1. september 2009 og omfatter et ugentligt nyhedsbrev med adgang til Executive Magazine, en del af arkivet og særlige tilbud på kompetencegivende kurser, programmer, workshops, seminarer og konferencer. Tegn gratis abonnement ved at sende en e-mail til redaktion@peterhorn.dk med navn, stilling, virksomhed, e-mail og telefonnummer.

Udgiver og chefredaktør: Peter Horn (ansvarshavende).
Redaktionschef og webredaktør: Mads Kastberg.
I redaktionen: Mads Kastberg, Anne Christine Gorm Jensen, Dan Larsen, Thomas Hansen (UK) og Cecilia Macaulay (Auastralien).

Office hours are 10:00 am -04.00 pm everydays.

Send an e-mail outside office hours: redaktion@peterhorn.dk

Subscription is free until September 1 2009. You'll recieve a weekly newsletter with access to Executive Magazine, have admission to part of the archive and are given special offers on qualifying courses, programmes, workshops, seminars and conferences. Please send an e-mail to redaktion@peterhorn.dk with your name, title, company, e-mail and phone number.

Publisher and editor-in-chief: Peter Horn (responsible to the Danish press law).
Chief sub-editor and Web editor: Mads Kastberg.
Senior staff writers: Mads Kastberg, Anne Christine Gorm Jensen, Dan Larsen, Thomas Hansen (UK)  and Cecilia Macaulay (Australia).

Peter Horn & Co ©2000-2005