Om os/About us

 

Executive Magazines mål er at fremme viden om og forståelse for moderne og international ledelse samt at inspirere og motivere potentielle og værende ledere til positioner i øvre ledelse og bestyrelser.

Executive Magazine's goal is to promote knowledge of and understanding for modern and international leadership as well as to inspire and motivate potential and existing leaders to join top management and boards.

Redaktion og abonnement/Editorial and subscription:

Executive Magazine - redaktion@peterhorn.dk
Peter Horn & Co.

www.peterhorn.dk

Postadresse/Mail address:
Klareboderne 10,1/10, first floor, Klareboderne
1115 København K/DK-1115 Copenhagen K - Denmark
Tel. (+45) 33 93 32 55
Fax (+45) 33 93 70 71
E-mail: redaktion@peterhorn.dk

Redaktionen træffes: ring eller mail venligst for en aftale.

Send en e-mail uden for kontortid: redaktion@peterhorn.dk

Abonnement er gratis og omfatter et  nyhedsbrev hver 14. dag med adgang til Executive Magazine, en del af arkivet og særlige tilbud på kompetencegivende kurser, programmer, workshops, seminarer og konferencer. Tegn gratis abonnement ved at sende en e-mail til redaktion@peterhorn.dk med navn, stilling, virksomhed, e-mail og telefonnummer.

Udgiver og chefredaktør: Peter Horn (ansvarshavende).

Office hours:  please call or mail us for an appointment.

Send an e-mail outside office hours: redaktion@peterhorn.dk

Subscription is free. You'll recieve a biweekly newsletter with access to Executive Magazine, have admission to part of the archive and are given special offers on qualifying courses, programmes, workshops, seminars and conferences. Please send an e-mail to redaktion@peterhorn.dk with your name, title, company, e-mail and phone number.

Publisher and editor-in-chief: Peter Horn (responsible to the Danish press law).